Antrepolarda Teminat Uygulaması (Genelge 2009/58)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GUM.0.06.14.00-010.06.02 13/5/2009
Konu: Antrepolarda teminat uygulaması
 
GENELGE
(2009/58)
Gümrük ve ilgili mevzuat kapsamına antrepolarda teminat uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar ışığında işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1. B Tipi Antrepolarda Teminat Uygulaması
Gümrük Yönetmeliğinin 278. maddesi ile 17.01.2004 tarih ve 25349 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Antrepo Rejimi) 16, 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında; B tipi antrepolarda kullanıcının sorumluluğu esas olduğundan, işleticilerinin indirimli teminattan ve toplu götürü teminattan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
B tipi antrepo kullanıcılarının bu antrepolara alınan her parti eşya için gümrük vergilerini (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil) ve ithalat rejimine göre alınması gereken fon tutarını kapsayacak kadar veya 10 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Antrepo Rejimi) 15 inci maddesi uyarınca toplu (global) teminat vermeleri gerekmektedir.
2. Gümrük Antrepolarında İndirimli Ve Toplu Götürü Teminat Uygulaması Kapsamında Ceza Kararları Takip Programına Bilgi Girişi
17.01.2004 tarihli 25349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 seri numaralı Gümrük Genel
Tebliğinin (Gümrük Antrepo Rejimi) 18 inci maddesi kapsamında; Gümrük müdürlüklerince hükmolunan cezaların, Ceza Kararları Takip Programına işlenmesi sırasında, açıklamanın "G.K. Madde 235'e muhalefet", "G.K.Madde 241/3 (f)'ye muhalefet" örneğindeki gibi tek bir kanun maddesini, fıkra ve bendini içerecek şekilde yapılması gerekmektedir.
3. Gümrük Antrepolarında Götürü Teminatların Euro Cinsinden Verilmesi
17.01.2004 tarihli 25349 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Seri Numaralı Antrepo Rejimine ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nin "indirimli ve Toplu Götürü Teminat" başlıklı 17.maddesi kapsamında; Teminatların Türk Lirası cinsinden verildiği hallerde döviz kurlarındaki hareketlilik nedeni ile götürü teminat uygulamasının esasının zedelenmemesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 654.maddesi kapsamında takip zorunluluğu doğuracak durumların önüne geçilebilmesi açısından yukarıda belirtilen tebliğ maddesi çerçevesinde antrepolar için verilecek götürü teminatların yalnızca EURO cinsinden alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
- Merkez Birimlerine
- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301492 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301492 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?