Antrepolarda YGM Görevlendirmesi. (29.12.2008 tarihli ve 27251 sayılı yazı, 06.11.2008 tarihli ve 29944 sayılı yazı.)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.1653-7
                       
Konu   :Antrepolarda YGM Görevlendirmesi
 
29.12.2008*29944
 
FAKS
 
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
İlgi: 18/07/2008 tarihli ve 17902 sayılı dağıtımlı yazımız.
 
 
Bilindiği üzere 19/01/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No. lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ç bendi uyarınca genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tespit edilmesi öngörülmüştür.
 
Bu çerçevede, 06/10/2008 tarihinde itibaren özel antrepolara eşya giriş çıkışının yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılmasına başlanılmıştır. Bu itibarla, özel antrepoların, fiziki sayımının yapılarak, stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespitinin yapılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, genel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkışının yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespitinin yapılmasına başlanma tarihi Müsteşarlığımızca ayrıca bildirilecektir. Bu bildirişten itibaren, genel antrepolarda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tespiti yapılacaktır.
 
Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 308 inci maddesi hükmü gereğince yapılması gereken sayım görevinin gümrük idaresi tarafından yerine getirilmeye devam olunması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
M. Emin ZARARSIZ
                                                                                                                      Müsteşar
 
 
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250276 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250276 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?