Antrepoya Konan Eşya

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : 40216608/131.99  23.12.2014-4734488

Konu   : Antrepoya Konan Eşya


İlgi:     a) 04.12.2014 tarihli, 4382665 sayılı yazımız.

b) 15.12.2014 tarihli, 4554831 sayılı yazımız.

 

İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 03.12.0214 tarihli, 4337388 sayılı Onayları ile; antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesinin, uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının;

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda ise; Bakanlık Makamının 12.12.2014 tarihli 4524617 sayılı Onayları ile de; yine bu kapsamda değerlendirilmek üzere; mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, 03.12.2014 tarihli Onay ile bu Onay kapsamı eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesinin, uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının;

Uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Bakanlık Makamının 19/12/2014 tarihli, 4651603 sayılı Olurları ile, antrepo rejimine tabi tutulmuş mısır ve 16. fasılda yer alan et ürünlerinden konserve olanların, yukarıda bahsi geçen 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı ve 12.12.2014 tarihli, 4524617 sayılı Onaylar kapsamından çıkarılarak antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cemile Bülent İRDEM
Bakan a.
Daire Başkanı

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280379 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280379 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?