E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15352998 Ziyaretçi

Antrepoya Konan Eşya

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608/131.99

Konu   :Antrepoya Konan Eşya

 

29.12.2014 / 4872829

DAĞITIM

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler ile; 20.12.2014 tarihinden itibaren antrepo rejimine tabi tutulmuş;

- et ve et ürünleri (konserve edilmiş et ürünleri hariç),

- çay,

- muz,

- cin mısırı,

- ceviz (kabuklu veya kabuksuz),

- badem (kabuklu veya kabuksuz),

- antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz),

- yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz),

- tütün ve tütün ürünleri,

- alkollü içkilerin

antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesine;

Yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesine;

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Anılan düzenlemeler kapsamına balıklar ile balık ürünleri girmemekte olup, işlemlerde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri