Araç kiralama faaliyetinde tevkifat

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2011-14009-09-678

02/09/2011

Konu

:

Araç kiralama faaliyetinde tevkifat.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ...Belediyesine "11 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu kiralanması" işini üstlendiğiniz belirtilmekte olup, söz konusu hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin (KDV) tevkifata tabi olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait KDV yi tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Buna göre, firmanız tarafından ... Belediyesine verilen "şoförsüz çöp kamyonu kiralanması hizmeti" tevkifata tabi tutulacak işlemler arasında yer almamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266545 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266545 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?