BAĞLAYACI TARİFE BİLGİSİ (EK-2)

EK 2
T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION

1
HAK SAHİBİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                       Gizli
2. BTB Referans Numarası
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not
Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.
Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.
4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
6. Eşyanın Tanımı
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi                                                                                                           Gizli
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
Tanım
Broşürler
Fotoğraflar
Numuneler
Diğer
Tarih:                      İmza:                     Mühür:


2
GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                   Gizli
2. BTB Referans Numarası
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not
Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.
Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.
4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
6. Eşyanın Tanımı
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi                                                                                                                     Gizli
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
Tanım
Broşürler
Fotoğraflar
Numuneler
Diğer
Tarih:                      İmza:                     Mühür:

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580275 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580275 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?