BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

EK 1.1

T.C. GÜMRÜKLER

İ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ

TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION

1 HAK SAH

İBİ NÜSHASI

2. BTB Referans Numaras

ı

1. Hak Sahibinin Ad

Gizli

3. Geçerlili

4. Ba

ı ve Adresiğin Başlama Tarihişvuru Tarihi ve Referans Numarası

Önemli Not

Bu BTB, 4458 Say

maddesinin 4 ve 5 inci f

ko

geçerlidir.

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242 nci

maddesi çerçevesinde itiraz hakk

5. E

6. E

ılı Gümrük Kanununun 9 uncuıkra hükümleri saklı kalmakşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yılına sahiptir.şyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonuşyanın Tanımı

7. Ticari

Gizli

8. S

9. Bu BTB Ba

Tan

Tarih:

İsimlendirme ve Ek Bilgiınıflandırmanın Gerekçesişvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.ım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğerİmza: Mühür:

2 GÜMRÜK

İDARESİ NÜSHASI

2. BTB Referans Numaras

ı

1. Hak Sahibinin Ad

Gizli

3. Geçerlili

4. Ba

ı ve Adresiğin Başlama Tarihişvuru Tarihi ve Referans Numarası

Önemli Not

Bu BTB, 4458 Say

maddesinin 4 ve 5 inci f

ko

y

Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242nci

maddesi çerçevesinde itiraz hakk

5. E

Pozisyonu

6. E

ılı Gümrük Kanununun 9 uncuıkra hükümleri saklı kalmakşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6ıl geçerlidir.ına sahiptir.şyanın Sınıflandırılacağı Tarifeşyanın Tanımı

7. Ticari

Gizli

8. S

9. Bu BTB Ba

Tan

Tarih:

İsimlendirme ve Ek Bilgiınıflandırmanın Gerekçesişvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.ım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğerİmza: Mühür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931040 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931040 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?