E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386936 Ziyaretçi

Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı: 2010/1157

BAKANLAR KURULU KARARI

(22.12.2010-27793 Resmi Gazete)

 

Karar Sayısı : 2010/1157

            Ekli “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 7/12/2010 tarihli ve 44702 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır

 

 

 

Ekli “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Madde 1-26.06.2010 tarihli ve 2010/623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Kararın 1 inci, 3 üncü ve 5 inci madddelerinde yer alan “31.12.2010” ibareleri 31.12.2011 olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 2- Bu Karar Yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müşteşarlığının bağlı olduğu Bakan Yürürtür.