E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15345865 Ziyaretçi

Bakanlar Kurulu Kararı ( Karar Sayısı : 2010/176 )

   Karar Sayısı : 2010/176 11.03.2010-27518 Resmi Gazete 
             Gümrük Müsteşarlığının taşra teşkilatında,
             1- Ekli (I) sayılı listede belirtilen gümrük müdürlüklerinin karşılarında gösterilen gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bağlı olarak kurulması;
             2- Mevcut bazı gümrük müdürlüklerinin adlarının ekli (II) sayılı listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi;
             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 13/3/2009, 26/11/2009 tarihli ve 5586, 25585 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine gore, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
16/2/2010 TARİHLİ VE 2010/176 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
 
(I) SAYILI LİSTE
 
S
(I) SAYILI LİSTE
 
S.No              Gümrük Müdürlüğünün Adı:                                 Bağlı Olduğu Başmüdürlük:                            
   1-                Akıncı Gümrük Müdürlüğü                                        Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
   2-                Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü                Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
   3-                Pendik Gümrük Müdürlüğü                                        İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü
                                                                             
16/2/2010 TARİHLİ VE 2010/176 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
(II) SAYILI LİSTE
 
S.No      Gümrük Müdürlüğünün Mevcut Adı:   Bağlı Olduğu Başmüdürlük:      Yeni Adı:                     
   1-        Ataş Rafineri Gümrük                                Mersin Gümrük ve                         Mersin Akaryakıt
              Müdürlüğü                                                  Muhafaza Başmüdürlüğü                Gümrük Müdürlüğü
   2-        Atatürk Havalimanı Gümrük                      İstanbul Gümrük ve                        Atatürk Havalimanı
              Müdürlüğü                                                  Muhafaza Başmüdürlüğü                Kargo Gümrük
                                                                                                                                          Müdürlüğü
   3-        Gebze Gümrük Müdürlüğü                        İzmit Gümrük ve                            Dilovası Gümrük
                                                                                  Muhafaza Başmüdürlüğü                Müdürlüğü
   4-        Gebze Otomotiv İhtisas                             İzmit Gümrük ve                            Gebze Gümrük
              Gümrük Müdürlüğü                                    Muhafaza Başmüdürlüğü                Müdürlüğü
   5-        Gebze Petrokimya Ürünleri                        İzmit Gümrük ve                            Kocaeli Petrokimya
              İhtisas Gümrük Müdürlüğü                        Muhafaza Başmüdürlüğü                Ürünleri İhtisas
                                                                                                                                          Gümrük Müdürlüğü
   6-        Haramidere Akaryakıt                                İstanbul Gümrük ve                        Beylikdüzü Akaryakıt
              Gümrük Müdürlüğü                                    Muhafaza Başmüdürlüğü                Gümrük Müdürlüğü