Bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak tel tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-1470

05/09/2011

Konu

:

Bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak tel tesliminde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.


 

İlgi özelge talep formunuzda, bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak teli teslimlerinde katma değer vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanarak yayımlanan 96 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile değişik (5.3) bölümünde bakır ve bakır alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin tesliminde % 90 oranında KDV tevkifatı uygulanarak alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden üretim yapanlar) veya ithalatçılarının bu kapsamdaki teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.

105 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatının, bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi hammaddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde uygulanacağı, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimlerinin KDV tevkifatına tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, belirttiğiniz bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak telinin ithalatçısı olmanız halinde bu ürünlerin firmanız tarafından tesliminde hesaplanan KDV tevkifata tabi tutmayacaktır. Ancak, bakır ve alüminyum alaşımlı kaynak telinin ithalatçısı veya ilk üreticisi olmamanız halinde bu ürünlerin tesliminde hesaplanan KDV alıcılar tarafından %90 oranında tevkifata tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286002 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286002 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?