Bankacılık Terimleri-H

TERİM (Türkçe) TERİM (İngilizce) AÇIKLAMA
Hazır İmkanlar Standing Facilities TCMB'nin para politikası hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla, bankalara ve aracı kurumlara politika faiz oranlarından kısa vadede sağlamış olduğu Türk lirası borç alma ve borç verme imkanlarını ifade eder. Hazır imkanların genel çerçevesi, 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 52, 56 ve 40. maddeleriyle belirlenmiştir. TCMB, nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sisteminde aksamalara sebep olabilecek geçici likidite sıkışıklıklarını ve finansal piyasaların etkin bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek teknik kaynaklı ödeme sorunlarını gidermek amacıyla, sisteme teminat karşılığında gün içi veya gün sonu kredi imkanı sağlayabilir. TCMB tarafından sunulan Hazır İmkanlar; 1-Türk lirası Depo Borç Alma ve Borç Verme, 2-Gün İçi Likidite (GİL) İmkanı, 3-Geç Likidite Penceresi (GLP) İşlemleri (LON), 4-Likidite Desteği Kredisi, 5-BİST bünyesinde sağlanan Repo ve Ters Repo İmkânı, 6- Piyasa Yapıcısı Bankalara Sağlanan Likidite İmkânı, olarak sınıflandırılabilir.
Hesap Verebilirlik Accountability Merkez bankalarının aldıkları kararlardan, bunların sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden topluma karşı sorumlu olması anlamına gelmektedir. Hesap verme sorumluluğu merkez bankası bağımsızlığının bir gereği olup, çeşitli şekillerde yerine getirilebilmektedir. Bunlar kanunla belirlenmiş yükümlülükler, iç ve dış denetimler ve merkez bankaları tarafından uygulanan şeffaflık ve iletişim politikaları olarak sıralanmaktadır.
Hazine Bonosu Treasury Bills Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli borçlanma senetleridir.
Hedef Kitle Target Group İletişim faaliyetlerinde verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup veya topluluktur.
Hesaben Saklama Book Entry Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler TCMB tarafından bastırılmaktadır) makbuz karşılığı elektronik ortamda katılımcıların hesabına da aktarılabilmektedir. Şahıslar da, makbuz karşılığı kıymetlerini hesaben saklatabilmektedirler. Fiziki olarak elde bulunan bir kıymetin, sonradan bir hesaba yatırılması da kıymeti bu forma sokmaktadır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235793 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235793 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?