Bankalarca promasyon amaçlı basımı yapılan karvizitlerde KDV Oranı Hk

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü )

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-50-693

06/09/2011

Konu

:

Bankalarca promasyon amaçlı basımı yapılan karvizitlerde KDV Oranı Hk.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, suni deriden kartvizit ve benzeri eşyaların muhafazası amacıyla hazırlanan kartvizitlik cüzdana uygulanması gereken KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için ise % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 8 inci sırası uyarınca, her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerlerinin teslimi % 8 oranında katma değer vergisine tabi olup, kartvizitlik cüzdan bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Bu durumda, kartvizitlik cüzdan söz konusu kararname eki listelerde yer almadığından teslim veya ithali genel oranda (% 18) katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930888 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930888 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?