E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,91 TL
13140230 Ziyaretçi

Bankalarca yapılan tahsilatlar (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/8)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02

Konu : Bankalarca yapılan tahsilatlar

GENELGE

(2012/8)

Bilindiği üzere 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 45 inci maddesi ile; mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin, onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişinin banka hesabından ödenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Konuya ilişkin teknik düzenlemeler tamamlanmış olup bu kapsamda tahsilat sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tahsilat sisteminde yapılan değişiklik uyarınca; bankalarca gerçekleştirilen tahsilatların iptal edilmek istenmesi durumunda bu işlem, bankalar yerine ilgili gümrük idaresi tarafından, BİLGE Sistemi altında yer alan muhasebe modülü kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar


DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri