Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi (Gümrükler Genel Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :68866864-703.01

Konu   :Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi

 

 

15.03.2017 / 22981472

DAĞITIM

 

İlgi      :Strateji Geliştirme Başkanlığının 21.10.2016 tarihli, 19567854 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının bir örneği ekli 03.10.2016 tarihli, 406 sayılı yazısından bahisle, kamu hizmetlerine başvurularda mevzuatta belirtilmeyen belgelerin istendiğinin tespit edildiği ve söz konusu belgelerin başvurularda istenmemesine yönelik "Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi"nin başlatıldığı bildirilerek, Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı Müdürlüklerinizce kaldırılması öngörülen belgeler ve başvurulardan kaldırılması halinde hizmetlerin aksamasına neden olacağı değerlendirilen belgelerin Başkanlıklarına bildirilmesi istenilmişti.

Bu defa, Başbakanlıktan alınan ve bir örneği ekli 07.10.2016 tarihli, 498 sayılı yazıda ise teamülen istenen belgelerin kaldırıldığına ve hizmet sunumunda istenmeyeceğine dair kurum içi mevzuat düzenlemeleri yapılarak birer örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, teamülen istenen belgelerin gümrük idarelerine yapılan başvurularda aranacağına dair herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu belgelerin hizmet sunumunda bazı gümrük müdürlüklerince arandığı, bazı gümrük müdürlüklerince ise aranmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, hizmet sunumunda aranmasına gerek olmayan belgelere ilişkin listenin bir örneği ilişikte gönderilmekte olup, gümrük işlemlerinin aksamaması ve gereksiz iş yoğunluğuna sebebiyet verilmemesini teminen söz konusu listede yer alan belgelerin zaruri olmadıkça yükümlüden talep edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

Ek: 2 adet yazı örn. ve 1 adet liste


Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


 

Hizmet Adı

Kaldırılan Belge Adı

1

 

 

 

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

 

 

 

Gelir Vergisi Beyannamesi

Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

Maaş ve Ücret Verileri Tablosu

2

Geçici Depolamadaki eşyaya ilişkin ek süre taleplerinin alınması ve sürenin uzatılması

Gümrük Özet Beyanı

3

 

Çıkış Bildirimi kapsamında ihraç edilen eşyanın özet beyan oluşturulması ve kapatılması

 

ATR Dolaşım Belgesi

EUR.1 Dolaşım Belgesi

4

 

Dâhilde İşleme İzninin Verilmesi

 

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

5

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici ithalat izni verilmesi

 

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

6

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü, araştırılması ve sonuçlandırılması

Kurum Kimlik Kartı

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı     :72131250-542-406                                                                                      03.10.2016

Konu   :Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi


DAĞITIM YERLERİNE

Başbakanlık Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan Kamu Hizmetleri Envanteri incelendiğinde, kamu hizmetlerine başvurularda mevzuatta belirtilmeyen belgelerin istendiği tespit edilmiştir. Söz konusu belgelerin başvurularda istenmemesine yönelik Başbakanlık tarafından "Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi" başlatılmıştır.

Proje kapsamında kamu kurumlarınca, KAYSİS'te yer alan Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi içerisinde oluşturulan "Teamülen İstenen Belgeler" modülünde ve ayrıca Ek-2'de gönderilen listede bulunan belgeler, 31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde incelenerek değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmede gereksiz olduğu tespit edilen belgelerin başvurularda istenmemesi amacıyla kurumlarda gerekli düzenlemeler yapılarak tüm birimlere duyurulması sağlanacaktır. Ayrıca başvurulardan kaldırılan bu belgeler "Teamülen İstenen Belgeler" modülüne işlenecektir.

Başvurulardan kaldırılması halinde hizmetlerin aksamasına neden olacağı değerlendirilen belgeler için ilgili modül içerisinden kaldırılamama gerekçesi yazılarak Başbakanlığa bildirilecektir. Ayrıca bu belgelerin başvurularda istenebilmesi için en geç 31.10.2016 tarihine kadar gerekli mevzuat dayanakları yürürlüğe konularak KAYSÎS'te bulunan Kamu Mevzuat Sistemine kaydedilmesi sağlanacak ve ilgili hizmet envanteri kayıtları güncellenecektir.

Proje kurumların strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülecek, modül kayıt işlemleri ise sistemde yer alan Kullanım Kılavuzuna uygun olarak Hizmet Envanteri Veri Onay Görevlilerince gerçekleştirilecektir. Proje Teamülen İstenen Belgeler Modülünün 05.10.2016 tarihinde uygulamaya açılmasıyla başlatılacak ve 17.10.2016 tarihinde sonlandırılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Fuat OKTAY
Başbakan a.
Müsteşar

Ek:

1- Dağıtım Listesi (3 Sayfa)

2- Teamülen İstenen Belgeler Listesi,(13Sayfa)

 

EK-1

DAĞITIM LİSTESİ

ADALET BAKANLIĞINA

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINA

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

EKONOMİ BAKANLIĞINA

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

KALKINMA BAKANLIĞINA

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA

MALİYE BAKANLIĞINA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA (MEB)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA (MSB)

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINA

SAĞLIK BAKANLIĞINA

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

ANKARA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞINA

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNE (AOÇ)

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞINA

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA (BDDK)

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(BOTAŞ)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

BAŞKANLIĞINA

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BAŞKANLIĞINA (ÇASGEM)

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (DHMİ)

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (DMO)

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (DSİ)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (EÜAŞ)

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (EGM)

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA (EPDK)

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (ETİ MADEN)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA (GİB)

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞINA (KİK)

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

İDARESİ BAŞKANLIĞINA (KOSGEB)

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (MTA)

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRÎSİKURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (MGM)

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (OGM)

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA (ÖSYM)

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (PTT)

REKABET KURUMU BAŞKANLIĞINA

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA (SPK)

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (SGK)

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINA

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞINA (TMSF)

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA (TOKİ)

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TMO)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİNE (TÜRKAK)

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞINA (TİKA)

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA (TPE)

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA (TSE)

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞINA (TAEK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA (TÜBİTAK)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINA (TCMB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TCDD)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TEDAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TEİAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTROMEKANÎK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TEMSAN)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (TÜİK)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (ÎŞKUR)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TKİ)

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TP)

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TRT)

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TTK)

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (TODAÎE)

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA (TAPDK)

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINA (BOREN)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (YURTKUR)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA (YÖK)

 

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 

 

HİZMET ADI

BELGE ADI

1

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

ATR Dolaşım Belgesi

2

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Gümrük İdarelerine Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Taahhütname

3

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

İhracatçı Birliği Taahhüt Kapatma Yazısı

4

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Gümrük Vergilerini Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

5

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Gümrük Beyannamesi

6

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

EUR.l Dolaşım Belgesi

7

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Menşe Şahadetnamesi

8

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Vekaletname

9

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Vezne Alındı Belgesi

10

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

İmza Sirküleri

11

120 Bin TL'ye kadar olan Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması

Form A Belgesi (Tabular Forecast Of En-Routeconditions)

12

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Mahkeme Kararı

13

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Mahsup Alındısı

14

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Vekaletname

15

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Ödeme Emri Belgesi

16

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Nüfus Cüzdanı

17

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Eşya Tahakkuk Pusulası

18

5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca satışı yapılan araç/eşyanın satış bedeli ve faizinin mal sahibine ödenmnesine ilişkin ödeme emri belgelerinin hazırlanması

Ödenecek Faiz Hesap Pusulası

19

Akaryakıt Antreposu Açılış İzni Verilmesi

Antrepo tesisi inceleme raporu

20

Antrepo Teminatlarına sistemde bloke konulması

Banka Teminat Mektubu

21

Araç Takip Sistemi (ATS)cihazı takılması ve aktive edilmesi

Ats Mobil Ünite Takılmasına İlişkin Talep Fomu

22

Ayıplı Mal/Hizmet ile ilgili Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Sözleşme Örneği

23

Ayıplı Mal/Hizmet ile ilgili Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Satış Sözleşmesi

24

Ayıplı Mal/Hizmet ile ilgili Tüketici Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren garanti belgesi

25

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü,araştırılması ve sonuçlandırılması

Fatura

26

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü,araştırılması ve sonuçlandırılması

Ürün Fotoğrafı

27

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü,araştırılması ve sonuçlandırılması

Satış Sözleşmesi

28

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü/araştırılması ve sonuçlandırılması

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

29

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvurusunun kabulü,araştırılması ve sonuçlandırılması

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

30

Basılı\Elektronik Belge bedellerin iadesi

Dekont

31

Basılı\Elektronik Belgelerin satılması

Dekont

32

Beyannamelerde eksik tahsil edildiği tespit edilen vergiler için Ek Tahakkuk veya Ceza kararlarının inidirim uygulanarak düzenlenmesi ve takip edilmesi

Gümrük Beyannamesi

33

Borsalarda Alım Satıma Konu Olmayan Malların Borsaya Tâbi Maddeler Arasından Çıkarılması

Kotasyon Listesi

34

Çıkış Bildirimi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanın oluşturulması ve kapatılması

Gemi Soru Kağıdı (Yük Manifestosu)

35

Çıkış Bildirimi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanın oluşturulması ve kapatılması

Transit Beyannamesi

36

Çıkış Bildirimi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanın oluşturulması ve kapatılması

Denizyolu Beyan Formu

37

Çıkış Bildirimi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanın oluşturulması ve kapatılması

Transit Gemiler İçin Gemi Bildirimi

38

Çıkış Bildirimi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyanın İhracat Beyannamesi ve Özet Beyanın oluşturulması ve tescili

ATR Dolaşım Belgesi

39

Çıkış Bildirimi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyanın İhracat beyannamesi ve Özet Beyanın oluşturulması ve tescili

Çeki Listesi

40

Çıkış Bildirimi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyanın İhracat Beyannamesi ve Özet Beyanın oluşturulması ve tescili

EUR.l Dolaşım Belgesi

41

Çıkış Bildirimi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyanın İhracat beyannamesi ve Özet Beyanın oluşturulması ve tescili

İhracat İzin Belgesi

42

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Vekaletname

43

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

İmza Sirküleri

44

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

45

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

46

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

47

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

48

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Görevlendirme Yazısı

49

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

Fatura

50

Dahilde işleme rejimi İzninin Verilmesi

İşletmeye Ait Kapasite Raporu

51

Devre Tatillerde meydana gelen tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Fatura

52

Devre Tatillerde meydana gelen tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Sözleşme Örneği

53

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge

54

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Maaş ve Ücret Verileri Tablosu

55

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Vekaletname

56

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

İmza Sirküleri

57

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Gelir Vergisi Beyannamesi

58

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Lisans Diploması

59

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Ön Lisans Diploması

60

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Adli Sicil Belgesi

61

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

62

Doğrudan Temsil Kartı ve Bilge Kullanıcı Kodu Verilmesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

63

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında eşyanın yurda ilk girişinde teminat alınması

Banka Teminat Mektubu

64

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında eşyanın yurda ilk girişinde teminat alınması

Makbuz

65

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Fatura

66

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

67

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Görevlendirme Yazısı

68

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

69

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

70

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

71

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Vekaletname

72

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

İmza Sirküleri

73

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi Kapsamında Geçici İthalat izni verilmesi

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

74

Esnaf ve sanatkar odalarının bakanlıkça düzenlenen oda ana sözleşmede değişiklik yapılması suretiyle unvan değişikliği taleplerinin gerçekleştirilmesi

Ana Sözleşme Değişikliği İzin Yazısı

75

Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi

İlan Metni

76

Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi

Gazete Kupürü

77

Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı

78

Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması

Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi

79

Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

80

Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması

Esnaf Odası Kayıt Belgesi

81

Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması

Nüfus Cüzdanı

82

Eşyanın Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Tespit Edilmesi

Prospektüs Dokümanı

83

Eşyanın Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Tespit Edilmesi

Fatura

84

Eşyanın Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Tespit Edilmesi

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

85

Eşyanın işletme ambara alınması

Olay Yeri Tespit Tutanağı

86

Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin giriş beyannamesinin kabul edilmesi,incelenmesi ve onaylanması

Sigorta Poliçesi (Kargo Sigortası)

87

Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin giriş beyannamesinin kabul edilmesi,incelenmesi ve onaylanması

Kurum Kimlik Kartı

88

Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin giriş beyannamesinin kabul edilmesi,incelenmesi ve onaylanması

Makbuz

89

Eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin giriş beyannamesinin kabul edilmesi,incelenmesi ve onaylanması

Fatura

90

Eşyanın Tarifesinin belirlenmesi amacıyla Numune Analizlerinin yapılması

Laboratuvar Tahlil Raporu Formu

91

Eşyanın tesliminden sonra, yükümlüsü tarafından kontrolü sonucunda İhracat beyannamelerindeki düzeltmeler, iptal ve mükerrer ihracat beyannamesi tesciline ilişkin usulsüzlük cezaları verilmesi

Vekaletname

92

Eşyanın tesliminden sonra, yükümlüsü tarafından kontrolü sonucunda ihracat beyannamelerindeki düzeltmeler, iptal ve mükerrer ihracat beyannamesi tesciline ilişkin usulsüzlük cezaları verilmesi

Gümrük Beyannamesi

93

Garanti Belgesi Muafiyet Başvurularının Onaylanması

AT Tip Onay Belgesi

94

Garanti Belgesi Muafiyet Başvurularının Onaylanması

İmza Sirküleri

95

Garanti Belgesi Muafiyet Başvurularının Onaylanması

Proforma Fatura

96

Garanti Belgesi Unvan, Adres vb. Değişikliklerinin Yapılması

İmza Sirküleri

97

Garanti Belgesi Unvan, Adres vb. Değişikliklerinin Yapılması

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

98

Garanti Belgesi Unvan, Adres vb. Değişikliklerinin Yapılması

Esnaf Sicil Gazetesi

99

Garanti Belgesi Unvan, Adres vb. Değişikliklerinin Yapılması

Vergi Levhası

100

Garanti Belgesine Model İlavesi Edilmesi

Kullanım Kılavuzu

101

Garanti Belgesine Model İlavesi Edilmesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

102

Geçici depolama yeri açılış izni verilmesi

Geçici Depolama Yeri İşletmecilerinin Vereceği Taahhütname

103

Geçici depolamadaki eşyaya ilişkin ek süre taleplerinin alınması ve sürenin uzatılması

Vekaletname

104

Geçici depolamadaki eşyaya ilişkin ek süre taleplerinin alınması ve sürenin uzatılması

Gümrük Özet Beyanı

105

Geçici ithalat rejimine ilişkin idari para cezalarının yurt dışına tebligat işlemlerinin yapılması

Geçici ithalat rejimine ilişkin idari para cezası kararı

106

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Hizmet Maliyeti Formu

107

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Toplu İş Sözleşmesi Bilgi Formu

108

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçi Ücret Grupları Formu

109

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Hizmet Sınıfları İtibari ile Memur Kadro Durum Formu

110

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali(l.Düzey) Formu

111

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (II.Düzey) Formu

112

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ödenek Türleri İtibariyle (IV.Düzey) Gider Formu

113

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Personel Durum Teklif Formu

114

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Hizmet Gerekçesi Formu

115

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Personel Maaş Formu

116

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Gelir Tahmini Formu (II. Düzey)

117

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçi Sayıları Bildirim Formu

118

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçilik Ödenek Teklif Formu

119

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Lojman Bilgi Formu

120

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Mevcut Taşıtlar Bilgi Formu

121

Gelecek Yıl Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Sözleşmeli Personel Harcamaları Formu

122

Gemi Geliş/Gidiş kontrolünün yapılması

Gemi Sağlık Belgesi

123

Gemi Geliş/Gidiş kontrolünün yapılması

Serbest Pratika Kartı

124

Genel Antrepo Açılmasına İlişkin Yatırım İzninin Onaylanması

Kayıtlı bulunulan ticaret odasının uygun görüşü

125

Genel ve Özel Antrepoların açılmasına ilişkin taleplerin Bölge Müdürlüğünün onayına sunulması

Adli Sicil Belgesi

126

Genel ve Özel Antrepoların açılmasına ilişkin taleplerin Bölge Müdürlüğünün onayına sunulması

Adli Sicil Beyanı

127

Geri Gelen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişine İzin Verilmesi

Vekaletname

128

Geri Gelen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişine İzin Verilmesi

İhracat Beyannamesi

129

Geri Gelen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişine İzin Verilmesi

Fatura

130

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Makbuz

131

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Gümrük Müşavir ve Müşavir Yardımcısı İzin Belgesi Formu

132

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Vesikalık Fotoğraf

133

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

İkametgah Belgesi

134

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Adli Sicil Belgesi

135

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Gümrük Müşaviri İzin Belgesi

136

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Yüksek Lisans Diploması

137

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Ön Lisans Diploması

138

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Lisans Diploması

139

Gümrük müşavirliği/yardımcılığı izin belgesi verilmesi

Nüfus Cüzdanı

140

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçi Ücret Grupları Formu

141

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Hizmet Maliyeti Formu

142

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Personel Maaş Formu

143

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Hizmet Gerekçesi Formu

144

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Hizmet Sınıfları İtibari ile Memur Kadro Durum Formu

145

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ödenek Türleri İtibariyle (IV.Düzey) Gider Formu

146

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ayrıntı Kodları ve Ödenek Türleri Formu (III. Düzey)

147

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Personel Durum Teklif Formu

148

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Sözleşmeli Personel Harcamaları Formu

149

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Toplu İş Sözleşmesi Bilgi Formu

150

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Lojman Bilgi Formu

151

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Mevcut Taşıtlar Bilgi Formu

152

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçi Sayıları Bildirim Formu

153

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi İşçilik Ödenek Teklif Formu

154

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Ayrıntı Kodu Bazında Bütçe Fişi

155

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Ayrıntı Kodu Bazında Bütçe Fişi

156

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesi Gelir Tahmini Formu (II. Düzey)

157

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali(l.Düzey) Formu

158

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklif İcmali (II.Düzey) Formu

159

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Yatırım Bütçesi Hazırlanması

Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

160

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince Tarife Bilgisi Tespitinin yapılarak görüş verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

161

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince Tarife Bilgisi Tespitinin yapılarak görüş verilmesi

Eşyanın Ayrıntılı Analiz Raporu

162

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince Tarife Bilgisi Tespitinin yapılarak görüş verilmesi

İşletmeye Ait Kapasite Raporu

163

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince Tarife Bilgisi Tespitinin yapılarak görüş verilmesi

Ticaret Odası Sicil Kaydı

164

Gümrüklü Liman Sahasına Giriş Kartı Talebinde Bulunan Şahısların Kaçakçılık Bilgi Bankası Sorgusunun yapılması

Vesikalık Fotoğraf

165

Gümrüklü Liman Sahasına Giriş Kartı Talebinde Bulunan Şahısların Kaçakçılık Bilgi Bankası Sorgusunun yapılması

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

166

Gümrüklü Liman Sahasına Giriş Kartı Talebinde Bulunan Şahısların Kaçakçılık Bilgi Bankası Sorgusunun yapılması

SGK Hizmet Dökümü

167

Gümrüklü Liman Sahasına Giriş Kartı Talebinde Bulunan Şahısların Kaçakçılık Bilgi Bankası Sorgusunun yapılması

Sağlık Raporu (Tek Doktorlu)

168

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge

169

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

İhracatçı Birliği Üye Belgesi

170

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Vekaletname

171

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

İmza Sirküleri

172

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

173

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Sanayi Odası Kayıt Belgesi

174

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi

175

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Dernek Üyelik Belgesi

176

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Sanayi Odası Sicil Kaydı

177

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu

178

Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması

Sebze ve Meyve Üretici Örgüt Belgesi

179

İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payından ihtiyaç duyulan harcama taleplerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmesi

Teknik Şartname

180

İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payından ihtiyaç duyulan harcama taleplerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmesi

İdari Şartname

181

İhalesi yapılan eşyanın/aracın teslim edilmesi

Muhasebe İşlem Fişi

182

İhalesi yapılan eşyanın/aracın teslim edilmesi

Makbuz

183

İhracat Beyannamesi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyaların TİR Karnesi ve Transit (NCTS)kapsamında şevkine izin verilmesi

Kİ Yetki Belgesi (Kara Ulaştırması)

184

İhracat Beyannamesi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyaların TIR Karnesi ve Transit (NCTS)kapsamında şevkine izin verilmesi

Kantar Fişi

185

İhracat Beyannamesi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyaların TIR Karnesi ve Transit (NCTS)kapsamında şevkine izin verilmesi

CMR Karayolu Taşıma Belgesi

186

İhracat Beyannamesi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyaların TIR Karnesi ve Transit (IMCTS)kapsamında şevkine izin verilmesi

Çeki Listesi

187

İhracat Beyannamesi kapsamında kara yolu ile İhraç edilen eşyaların TIR Karnesi ve Transit (NCTS)kapsamında şevkine izin verilmesi

C2 Yetki Belgesi

188

İthal edilecek Eşyanın ilk Numune Analiz tahliline yapılan itirazların değerlendirilerek İkinci Tahlilinin yapılması

Makbuz

189

İthal edilecek Eşyanın Numune Analizlerinin yapılması

Makbuz

190

İthal edilecek Eşyanın Numune Analizlerinin yapılması

Fatura

191

İthal edilecek Eşyanın Numune Analizlerinin yapılması

Laboratuvar Tahlil Raporu Formu

192

İthal edilecek Eşyanın Numune Analizlerinin yapılması

Gümrük Beyannamesi

193

İthalat Özet Beyan süre uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi

Vekaletname

194

Kampanyalı Satışlar ile ilgili tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Sözleşme Örneği

195

Kampanyalı Satışlar ile ilgili tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Fatura

196

Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenen veya alınması gerekenden fazla alınan gümrük vergilerinin, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğinden itibaren ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine ya da kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırmanın doğrudan yapılması

İmza Sirküleri

197

Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenen veya alınması gerekenden fazla alınan gümrük vergilerinin, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğinden itibaren ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine ya da kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırmanın doğrudan yapılması

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

198

Kapıdan Satışlar ile ilgili tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Satış Sözleşmesi

199

Kişi Kullanımına Mahsus Kara Taşıtları ve Ticari Kullanıma Mahsus Araçların Gümrük Şahsı Giriş/Çıkış Kontrolünün Yapılması

Taşıt Ruhsatı

200

Kişi Kullanımına Mahsus Kara Taşıtları ve Ticari Kullanıma Mahsus Araçların Gümrük Şahsı Giriş/Çıkış Kontrolünün Yapılması

Yabancılara Mahsus Pasaport

201

Kişi Kullanımına Mahsus Kara Taşıtları ve Ticari Kullanıma Mahsus Araçların Gümrük Şahsı Giriş/Çıkış Kontrolünün Yapılması

Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport

202

Kişi Kullanımına Mahsus Kara Taşıtları ve Ticari Kullanıma Mahsus Araçların Gümrük Şahsı Giriş/Çıkış Kontrolünün Yapılması

TIR Karnesi

203

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

Makbuz

204

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

Ticaret Sicil Yetki Belgesi

205

Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı

206

Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarına kooperatifler mevzuatı ve uygulaması hakkında görüşü verilmesi

Orman Memuru Silah Durum Cetveli

207

Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarına kooperatifler mevzuatı ve uygulaması hakkında görüşü verilmesi

Orman Muhafa Memuru Kıyafet Listesi

208

Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler hakkındaki bilgi ve belge taleplerinin karşılanması

Orman Muhafa Memuru Kıyafet Listesi

209

Kooperatif ortakları, organları ile sektörde yer alan sivil toplum kuruluşlarının kooperatifler hakkındaki bilgi ve belge taleplerinin karşılanması

Orman Memuru Silah Durum Cetveli

210

Kooperatif ve Üst kuruluşlara ait bilgilerin GümrükSanayiNet sisteminde kayıtlarının yapılması

Kooperatif / Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu

211

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu

212

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi

213

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi

214

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi

215

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi

216

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi

217

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi

218

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi

219

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi

220

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi

221

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi

222

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi

223

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi

224

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı

225

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

226

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Nüfus Cüzdanı

227

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Adli Sicil Belgesi

228

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi

229

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi

230

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi

231

Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi

Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi

232

Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi

Kooperatif Madde Değişiklik Metni

233

Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı

234

Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi

Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe

235

Lisanslı Depo İşletmelerinin Ana Sözleşme, Ortaklarının ve Ortaklık Paylarının Değişikliği

Şirket Ana Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

236

Lisanslı Depo Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi

Lisanslı Depo Ücret Tarifesi Yönetim Kurulu Kararı

237

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Satış Sözleşmesi

238

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Proforma Fatura

239

Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması

1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta

240

Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması

Tapu Senedi

241

Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması

1/1000 Ölçekli Kadastral Pafta

242

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı taşıyanların ithalatına izin verilmesi

Yurtdışından Alınan Nihai Kullanıma Tabi Gümrük Vergisi Uygulanmayan veya Gümrük Vergisi İndirimi Sağlanan Eşyalar İçin Nihai Kullanım Başvuru Formu

243

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı taşıyanların ithalatına izin verilmesi

Fatura

244

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi askıya alınan eşyadan kullanım amacı taşıyanların ithalatına izin verilmesi

İşletmeye Ait Kapasite Raporu

245

Odalar, Borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerinde Kamulaştırma İzni ve Kamu Yararı Kararı Verilmesi

Tapu Tescil Belgesi

246

Odalar, Borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerinde Kamulaştırma İzni ve Kamu Yararı Kararı Verilmesi

Tapu Senedi

247

Odalar, Borsalar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerinde Kamulaştırma İzni ve Kamu Yararı Kararı Verilmesi

Tapu Kayıt Belgesi

248

Odaların Kuruluşuna Karar Verilmesi

Gemi Sicil Tasdiknamesi

249

Odaların Kuruluşuna Karar Verilmesi

Ticaret Sicil Kayıt Belgesi

250

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Değerlendirilmesi

İmza Sirküleri

251

Özel Ve Ticari Yat Çıkış Kaydının Yapılması

Transitlog Belgesi

252

Özel Ve Ticari Yat Çıkış Kaydının Yapılması

Yat Demirbaş Defteri

253

Özel Ve Ticari Yat Çıkış Kaydının Yapılması

Yat Demirbaş Listesi

254

Özel Ve Ticari Yat Giriş Kaydının Yapılması

Yat Demirbaş Listesi

255

Özel Ve Ticari Yat Giriş Kaydının Yapılması

Yat Demirbaş Defteri

256

Özel Ve Ticari Yat Giriş Kaydının Yapılması

Transitlog Belgesi

257

Özel ve Ticari Yatların Kışlama Başvurularının Alınması

Transitlog Belgesi

258

Özet Beyan kapsamında faks fatura taahhütlerinin alınması ve sürelerinin takip edilmesi

Görevlendirme Yazısı

259

Özet Beyan kapsamında faks fatura taahhütlerinin alınması ve sürelerinin takip edilmesi

Vekaletname

260

Özet Beyan kapsamında faks fatura taahhütlerinin alınması ve sürelerinin takip edilmesi

Fatura

261

Özet Beyan Kapsamlı Eksik tespit Edilen Eşyaya İlişkin İlgilisine Tebligat Yapılması

Özet Beyan Eksik/Fazlalık Tutanağı

262

Özet Beyan Kapsamlı Fazla tespit Edilen Eşyaya İlişkin İlgilisine Tebligat Yapılması

Özet Beyan Eksik/Fazlalık Tutanağı

263

Paket Tur sözleşmelerine İlişkin tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi

Satış Sözleşmesi

264

Piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması

Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı

265

Sahaya Giriş/Çıkış yapan taşıtların Kayıt edilmesi ve kontrolünün yapılması

Makbuz

266

Sahaya Giriş/Çıkış yapan taşıtların Kayıt edilmesi ve kontrolünün yapılması

Triptik

267

Sahaya Giriş/Çıkış yapan taşıtların Kayıt edilmesi ve kontrolünün yapılması

Transit Beyannamesi

268

Sahaya Giriş/Çıkış yapan taşıtların Kayıt edilmesi ve kontrolünün yapılması

TIR Karnesi

269

Sahiplerinin isteği üzerine Geçici Depolama Yerlerinin devrine ilişkin taleplerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi

Adli Sicil Belgesi

270

Sahiplerinin isteği üzerine Geçici Depolama Yerlerinin devrine ilişkin taleplerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi

Adli Sicil Beyanı

271

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin onaylanması

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

272

Servis İstayonu İlavesi veya Değişikliklerinin Onaylanması

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

273

Sonuçlanan ihbarların kaldırılması ve gerekli birimlere bildirilmesi

İhbar Değerlendirme Tutanağı

274

Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

275

Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

276

Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi

Vergi Levhası

277

Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

278

Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi

İmza Sirküleri

279

Tarım Satış Kooperatiflerine Kuruluş İzni Verilmesi

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

280

Tarım Satış Kooperatiflerine Kuruluş İzni Verilmesi

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi

281

Tarım Satış Kooperatiflerine Kuruluş İzni Verilmesi

Adli Sicil Belgesi

282

Tarım Satış Kooperatileri hariç Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev alanına giren diğer kooperatiflerin kuruluşuna izin verilmesi

Adli Sicil Belgesi

283

Tarım Satış Kooperatileri hariç Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev alanına giren diğer kooperatiflerin kuruluşuna izin verilmesi

Dekont

284

Tarım Ürünleri Lisanslı depo İşletmesi kuruluş izni verilmesi

Kesin Mizan

285

Tasfiye edilecek eşyanın(değeri 100.000 Tl 'nin altında olanlar) imha edilmesi

İthal Edilecek Ürün İle İlgili Özet Beyan Dokümanı

286

Tasfiye edilecek eşyanın(değeri 100.000 Tl 'nin altında olanlar) imha edilmesi

İmha Edilecek Eşyanın Tespit Tutanağı

287

Tasfiye edilecek eşyanın(değeri 100.000 Tl 'nin altında olanlar) imha edilmesi

Gümrük Giriş Beyannamesi

288

Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonunda görevli personelin imza sirküleri İç İşleri Bakanlığına Bildirilmesi

İmza Sirküleri

289

Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden gelen araç/eşyalara ilişkin teklif değerlendirme yazısının (satışa esas bedelinin %50'nin altında bedel teklif edilenler) değerlendirilmesi ve sonucunun ilgili müdürlüğe gönderilmesi

Satış Sonrası Araç/Eşyaya İlişkin Teklif Değerlendirme Tutanağı

290

Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden gelen araç/eşyalara ilişkin teklif değerlendirme yazısının (satışa esas bedelinin %50'nin altında bedel teklif edilenler) değerlendirilmesi ve sonucunun ilgili müdürlüğe gönderilmesi

Satış Sonrası Araç /Eşyaya İlişkin Değerlendirme Kararı

291

Tasfiye Yönetmeliğine Göre Perakende Satışı Yapılan Eşyaların Diğer Mağazalar Arasında Dağıtımının Yapılması

Tasfiye Yönetmeliğine Göre Yapılan İhalelerde Teminat Bedeli Yeterli Olmadığı Halde Pey Sürenlere Ait Defter

292

Tasfiye Yönetmeliğine Göre Perakende Satışı Yapılan Eşyaların Diğer Mağazalar Arasında Dağıtımının Yapılması

Tasfiye Yönetmeliğine Göre Yapılan İhalelerde İhale Bedelini Ödemeyen Alıcılara Ait Defter

293

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Fatura

294

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Taşıt Ruhsatı

295

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Mahkeme İlamı

296

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Mahkeme Kararı

297

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Araç Zapıt Tutanağı

298

Tasfiyelik eşya/aracın ihaleli satış kararının alınması

Teslim Tesellüm Tutanağı

299

Tasfiyelik eşyanın/aracın ihale usulü ile satış ilanının duyurulması

İlan Metni

300

Tasfiyeye tabi tutulan eşyanın bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebinin değerlendirilmesi

İcmal Listesi

301

Tasfiyeye tabi tutulan eşyanın bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebinin değerlendirilmesi

Tespit ve Tahakkuk Belgesi

302

Teftiş Kurulu Tarafından Anonim Şirketler'e verilen idari para cezalarının uygulanması

İnceleme Raporu

303

Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 100.000 TL'nin üzerindeki eşyalara ait imha kararının alınarak Bölge Müdürlüğünce onaylanması

İmhası Yapılacak Eşyalara Ait Tutanak

304

Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 100.000 TL'nin üzerindeki eşyalara ait imha kararının alınarak Bölge Müdürlüğünce onaylanması

Tasfiye İşletmesi İmha Komisyonu Kararı

305

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

TIR Dorselerine Uluslar Arası Taşımacılık Yapması İçin Uygunluk Onay Taahhütnamesi

306

T!« dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Özmal ve Kiralık Taşıt Listesi

307

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi

308

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Renkli Fotoğraf

309

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Araç Tescil Belgesi

310

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

C1 Yetki Belgesi

311

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

C2 Yetki Belgesi

312

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Taşıt Belgesi

313

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

314

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

315

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

R2 Yetki Belgesi

316

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

İmza Sirküleri

317

TIR dorselerine uluslar arası taşımacılık yapması için uygunluk onay belgesi verilmesi

Öz Mal Taşıtın Belgesine Kayıtlı Olduğunu Gösterir Taşıt Kartı (Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü)

318

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

Vekaletname

319

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

İmza Sirküleri

320

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı

321

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

322

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

Ticaret Odası Kayıt Belgesi

323

Tır Karnesi kapsamında İhraç edilen eşyanın Özet Beyanının oluşturulması ve kapatılması

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

324

Ticaret Borsaları Kotasyonunda Yer Alacak Maddelerin ve En Az Alım Satım Miktarlarının Belirlenmesi

Kotasyon Listesi

325

Ticaret Borsalarının Kuruluşuna Karar Verilmesi

İnceleme Raporu

326

Tutarı 500.000 TL(Dahil) ye kadar olan Gümrük vergi ve cezalarına ilişkin Uzlaşma başvurularının usul ve kapsam yönünden incelenmesi ve Uzlaşma Komisyonunda değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

Nüfus Cüzdanı

327

Tutarı 500.000 TL(Dahil) ye kadar olan Gümrük vergi ve cezalarına ilişkin Uzlaşma başvurularının usul ve kapsam yönünden incelenmesi ve Uzlaşma Komisyonunda değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi

İmza Sirküleri

328

Üretimi yapılan Gümrük Mühürlerinin Teslim Alınması ve Taleplerin karşılanması

Sevk İrsaliyesi

329

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi

330

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Vekaletname

331

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Dekont

332

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Gümrük İdarelerine Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Taahhütname

333

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Fatura

334

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Makbuz

335

Vergilerin geri verilmesi veya Kaldırılması

Gümrük Vergilerini Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

336

Yurda girişi yapılan tır beraberindeki eşyanın tescil edilmesi

R2 Yetki Belgesi

337

Yurt dışından gelen eşlarara ilişkin Geçici depolama yerinde bekleme süresi uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi

Vekaletname

338

Yurt dışından gelen eşlarara ilişkin Geçici depolama yerinde bekleme süresi uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi

CMR Karayolu Taşıma Belgesi

339

Yurt dışından gelen eşlarara ilişkin Geçici depolama yerinde bekleme süresi uzatımı taleplerinin değerlendirilmesi

TIR Karnesi

340

Yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderilecek olan bilgi taleplerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi

İthalat /İhracata Yönelik Yurtdışına Gönderilecek Bilgi Talep Formu

341

Yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderilecek olan bilgi taleplerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi

İthalat/İhracata Yönelik Yurtdışından Gelen Bilgi Talep Formu

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı     :72131250-542-498                                                                                      16.12.2016

Konu   :Başvuruda İstenen Belgelerin Azaltılması

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi:     03.10.2016 tarihli ve 72131250-542-406 sayılı yazımız.

Başbakanlık tarafından yürütülen kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması kapsamında başvurularda ve/veya iş ve işlemlerde istenen belgelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar, "teamülen istenen belgelerin kaldırılması" ve "mevzuatta olmasına karşın gereksiz olduğu tespit edilen belgelerin kaldırılması" şeklinde iki aşamada sürdürülmektedir.

Bu kapsamda;

- "Teamülen istenen belgelerin kaldırılması" çalışmasında ilgi yazı gereğince kamu kurumları tarafından kaldırılan belgeler Başbakanlığa bildirilmiştir. Söz konusu belgelerin bundan sonra istenmeyeceğine ilişkin kurum içi mevzuat düzenlemeleri yapılarak en geç 15 Ocak 2017 tarihine kadar yürürlüğe konulacak ve bir örneği Başbakanlığa gönderilecektir.

-"Mevzuatta olmasına karşın gereksiz olduğu tespit edilen belgelere" ilişkin ilgili mevzuat düzenlemeleri incelenecek ve istenmesine gerek görülmeyen belgelerin kaldırılması amacına yönelik güncelleme işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda tüm kurumlarda istenen belgelerin kısa vadede en az %10'unun kaldırılması hedeflenmektedir. Başvurulardan kaldırılan belgeler ve ilgili mevzuat bilgileri Ek-1 'de yer alan tabloya kaydedilerek en geç 1 Mart 2017 tarihine kadar Başbakanlığa gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Fuat OKTAY
Başbakan a.
Müsteşar

 

Ek:

1- Kaldırılan Belgeler Listesi (1 Sayfa)

2- Dağıtım Listesi (3 Sayfa)


EK-1

KALDIRILAN BELGELER LİSTESİ

 

SIRA NO

MEVZUATIN ADI

MADDE NUMARASI

BELGE ADI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288871 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288871 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?