Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı. (B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078

22/07/2011

Konu

:

Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca ithal edilecek deriden mamül bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektesir.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Kararname ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18, 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

             Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 8. sırasında "Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri" ibaresine yer verilmiştir.

             Buna göre, şirketinizce yurt dışından ithal edilecek  her nevi maddeden mamul el çantalarının teslimi % 8 oranında  KDV'ye tabi olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260452 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260452 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?