E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15357735 Ziyaretçi

Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.11.2010-27756 Resmi Gazete

BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN 2010/20 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve 27449 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 sayılı Tebliğ’in EK-1 inde yer alan 4015.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ev işlerinde kullanılan eldivenler Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

             MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür