BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN 2010/20 SAYILI TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  13.01.2011-27814 Resmi Gazete

 

BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN

2010/20 SAYILI TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

 KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1- (1) 11/11/2010 tarihli ve 27756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile değişik 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İthalat: 2010/20) sayılı “Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301572 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301572 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?