E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369464 Ziyaretçi

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (2009/15685)

            BAKANLAR KURULU KARARI
          Karar Sayısı : 2009/15685    29.12.2009-27447 Resmi Gazete
          Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/12/2009 tarihli ve 1012 sayılı yazısı üzerine, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                     
 
BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARININ
BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
          MADDE 1 – (1) 25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallardan alınan tütün fonu tutarı 0 (sıfır) TL olarak belirlenmiştir.
 
          G.T.İ.P. NO      Mal İsmi
          2402                     Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
                                      uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
          2402.10                 Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
          2402.10.00.00.11   Tütün içeren purolar
          2402.10.00.00.12   Uçları açık purolar
          2402.10.00.00.19   Sigarillolar
          2402.20                 Tütün içeren sigaralar:
          2402.20.10.00.00   Karanfil içerenler
                                      Diğerleri
          2402.20.90.00.12   Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar
          2402.20.90.00.18   Diğer tütünlerden mamul sigaralar
          2402.90.00.00.00   Diğerleri
          2403                     Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
                                      "homojenize"veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa
                                      ve salçaları:
          2403.10                 İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine maddeleri
                                      içersin içermesin):
                                      Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda
          2403.10.10.00.11  Pipo tütünleri
          2403.10.10.00.12  Sigaralık tütünler
          2403.10.10.00.19  Diğerleri
                                      Diğerleri
          2403.10.90.00.11  Pipo tütünleri
          2403.10.90.00.12  Sigaralık tütünler
          2403.10.90.00.19  Diğerleri
                                      Diğerleri:
          2403.91.00.00.00  "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
          2403.99                 Diğerleri:
          2403.99.10.00.00  Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
          2403.99.90.00.00  Diğerleri
 
          MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 3000 $/ton fon alınır.
          MADDE 3 – (1) 30/7/1988 tarihli ve 88/13208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
          MADDE 4 – (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
          MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.