E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13152191 Ziyaretçi

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012-3139)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3139

Bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2012 tarihli ve 466 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

27/4/2012 TARİHLİ VE 2012/3139 SAYILI KARARNAMENİN EKİ  KARAR

MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı Listenin (A) Cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.