Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 18.03.2012-28237 Resmi Gazete

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11)'in 1 inci maddesinde yer alan tablonun 93.06 gümrük tarife istatistik pozisyonuna (G.T.İ.P.) ilişkin satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

93.06

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.30.90.00.10 (yalnız çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller); 9306.90.10.00.00 hariç)

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293706 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293706 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?