E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15386927 Ziyaretçi

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ(2008/11)

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/ 11) 
MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde, İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.  
MADDE 2- Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı aranmaz.
G.T.İ.P.                    
Eşyanın Tanımı                                                                                                  
3102.30.90.00.00 
Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen)  içeren  teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz  gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00  
Silah barutu
3602.00 
Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3603.00 
Fitiller, infilak  fitilleri, ağız otları  veya infilak kapsülleri; ateşleyici  maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04     
Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri,  sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19
Diğerleri
3912.20.19.00.19                        
Diğerleri
8211.10.00.00.19 
Diğerleri
8211.92.00.00.00
Sabit ağızlı diğer bıçaklar
8211.93.00.00.00  
Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar (kapanan budama çakıları dahil)
90.05.10.00.00.00
9005.80.00.00.00
Çift gözlü dürbünler
Tek gözlü dürbünler
9013.10
Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz  veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.20.00.00.00
Lazerler (lazer diyotları hariç)
9013.80.90.00.00
Diğerleri (Yalnız kapı mercekleri ve tek mercekli büyüteçler hariç) 
93.03
Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00
Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
93.05
 
 
93.06
93.01. ila 93.04 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları(9305.10.00.00.00; 9305.91.00.00.00 hariç)
Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.90.10.00.00 hariç)
93.07
Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları
 
 
 
 
MADDE 3- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 2. Mükerrer sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan İthalat (2007/11) sayılı "Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe  girer.
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.