Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/11)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT : (2011/ 11)

                MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımı belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uygunluk yazısı aranmaz.

 

G.T.İ.P.                    

 Eşyanın Tanımı                                                                                                  

3102.30.90.00.00 

Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen)  içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)

3601.00  

Silah barutu

3602.00 

Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)

3603.00 

Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler

36.04     

Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri,  sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası

3912.20.11.00.19

Diğerleri

3912.20.19.00.19                        

Diğerleri

8211.10.00.00.19 

Diğerleri

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar

8211.93.00.00.00  

Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar (kapanan budama çakıları dâhil)

9005.10.00.00.00

Çift gözlü dürbünler

9005.80.00.10.00

Tek gözlü dürbünler

9013.10

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. Bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

9013.20.00.00.00

Lazerler (lazer diyotları hariç)

93.03

Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)

 

 

9304.00.00.00.00

Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)

93.05

 

 

93.06

93.01. ila 93.04 pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları (9305.10.00.00.00; 9305.91.00.00.00 hariç)

Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00;  9306.90.10.00.00 hariç)

93.07

Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları

     

 

                MADDE 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/11) sayılı “Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

                MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268484 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268484 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?