Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 20.07.2011-28000 Resmi Gazete

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN 2011/15 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’in EK-I’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların üretimine; Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

------------------------------------------------------------------

65.05

9404.21,9404.29,940430,940490

-------------------------------------------------------------------

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3203.19.00.00.19

12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekstil ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74AT)

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

6505

9404.21,9404.29,940430,940490

9/08/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT) 64'üncü fasıl

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904074 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904074 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?