Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 27.10.2011-28097 Resmi Gazete

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN İTHALAT: (2011/15) SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) sayılı Tebliğ’in EK-I’inde yer alan tabloda, Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin karşısında gösterilen GTP’lere 3005.90.31 ve 3005.90.50 eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287144 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287144 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?