Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 02.07.2011-27982 Resmi Gazete

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ İTHALAT: (2011/15)

MADDE 1 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3.mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ'in "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, EK-I'deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 Aynı Tebliğ'in EK-Ii aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

26/12/2008 tarihli ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

 

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

 

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00,3204.19.00.00.19

12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/3 7/AT ve 2004/3 4/AT ile değişik 96/74/AT)

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

9/8/2005 tarihli ve 25901  sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/1 1/AT)

3204.11.00.00.00,3204.12.00.00.11,3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00,3204.19.00.00.19

 

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292527 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292527 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?