Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanması (2006/1 No'lu Genelge)

T.C.

B A Ş B A K A N L I K

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

Genelge:2006/1 18 Eylül 2006

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin Malların Satılması ve Devrine Ilişkin 35. Maddesine Istinaden Kullanıcılar Aynı Bölgedeki Diğer Kullanıcılara Satış Yapabilmekte Veya Mallarını Toptan Devredebilmektedirler. Ancak, Bazı Ürünlerin Ticaretinde Bölge Içi Satışların Serbest Bölgelerin Faaliyet Amaçları Dışında Kullanılmaması ve Mal Hareketlerinin Takibinin Kolaylaştırılması Amacıyla Bölge Içi Satışlara Ilişkin Aşağıda Belirtilen Biçimde Bir Düzenleme Getirilmiştir.

Madde 1- Üretim Ruhsatıyla Faaliyet Gösteren Kullanıcıların Ara Malı ve Hammadde Gereksinimleri Ile Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının (Ghdes) Ihtiyaçlarına Yönelik Olan Satışlar  Dışında, Sigara, Şeker, Çay, Alkollü Içkiler Ve Nihai Kullanıma Yönelik Elektronik Eşyanın Bölge Içi Satışı Yasaklanmıştır.

Madde 2- Bu Genelge Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260449 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260449 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?