Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/28)

Ekonomi Bakanlığından: 14.08.2012-28384 Resmi Gazete

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/28)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) eki İthalatta Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (Ek-1)’den aşağıdaki GTİP’ler çıkartılmıştır.

G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

4010.35.00.00.00

4010.36.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302458 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302458 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?