E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15336482 Ziyaretçi

bazıtekstilvekonfeksiyonürünlerinindenetimineilişkinithalat2010-15sayılıtebliğdedeğişiklikyapılmasıhakkındatebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından : 30.09.2010-27715 Resmi Gazete

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN

İTHALAT: (2010/15) SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 – 31/12/2009 tarih ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2010/15 sayılı Tebliğ’in Ek-I’ i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-I

İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

 

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

 

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (97/37/AT ve 2004/34/AT ile değişik 96/74/AT)

 

 

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)

 

64 üncü fasıl

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.