Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti (Genelge 2011/29)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01 3/5/2011

Konu : Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti

GENELGE

(2011/29)

İlgi: 11/8/2008 tarihli ve 2008/23 sayılı Genelge

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167 nci maddesine istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dıs kazanç ve tasarruflarla satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen esyanın ve kara tasıtlarının kıymeti asagıdaki sekilde tespit edilecektir.

1 - Tasıtarın gümrük kıymetinin tespiti

a) İthalat konusu tasıtların kıymeti için öncelikle Müstesarlıkça ilgili gümrük idarelerine bildirilmis kıymetler esas alınacaktır.

b) İthal edilmek istenilen tasıtların kıymetinin Müstesarlıkça ilgili gümrük idarelerine bildirilmemis olması halinde, söz konusu tasıtların kıymeti Türkiye'deki distribütöründen sorulacaktır. Ancak, tasıtın ilk satısına iliskin yükümlü adına düzenlenmis konsolosluk onaylı

fatura ve ilgili gümrük idaresi tarafından ibraz edilmesi istenilen diger belgeler gibi mevcut verilere göre fatura kıymetinin uygun oldugunun tespiti halinde distribütöründen sorulmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart dısı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait kıymetler esas alınacaktır. Bu sekilde tespit edilemeyen aksesuar kıymeti için 2 nci maddenin (b) bendi uyarınca islem yapılacaktır.

d) Yurtdısı edilmek veya gümrüge terk edilmek sartıyla, sadece istege tabi ve sökülebilir standart dısı aksesuarların sökülmesi için yazılı basvuru halinde; taleplerin, ithalatı yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen aksesuar kıymeti, tasıtın FOB kıymetinden düsülecektir.

2- Tasıtlar dısında kalan diger esyanın gümrük kıymetinin tespiti

a) İthalat konusu diger esyanın; faturasında düzenleme yerinin, fatura tarih ve sayısının, satıcının ad ve adresinin, alıcının ad ve adresinin, satıs bedelinin, esyanın cins ve nev'i ile satıs birimine göre miktarının, esyanın birim fiyatının yer alması gerekmekte olup bu bilgileri tasıyan faturanın,

gümrük beyannamesinin tescil tarihinden geriye dogru 6 ay içerisinde düzenlenmis olması sarttır.

Bu durumda da öncelikle fatura fiyatının esas alınması gerekmekle birlikte gümrük idaresince bu fiyatın düsük bulunması halinde fatura fiyatı dikkate alınmayacaktır.

b) İthal edilmek istenilen esyaya iliskin fatura ibraz edilmemesi, ibraz edilmekle birlikte faturanın yukarıdaki bentte belirtilen sartların tamamını tasımaması veya faturada yazılı fiyatın gerçegi yansıtıp yansıtmadıgı hususunda ilgili gümrük idaresince tereddüte düsülmesi halinde, ilgili gümrük müdürünün veya görevlendirecegi bir müdür yardımcısının baskanlıgında gümrük muayene memurunun bulundugu en az üç kisilik bir komisyon tarafından, esyanın piyasa fiyatı ve

daha önce ithali yapılan aynı veya benzer esya için tespit edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle esya kıymeti tespit edilecektir. Bu sekilde tespit edilecek kıymetten amortisman düsülmeyecektir.

3- Yukarıda yer alan maddelere göre model yılındaki kıymeti tespit edilemeyip de esyanın daha yüksek modeline ait kıymetin tespit edilmesi halinde, bu kıymetten azalan bakiyeler usulüne göre,

içinde bulundugu model yılı hariç, her yıl için %3 indirim yapılmak suretiyle bulunan fiyat esyanın model yılındaki fiyatı olarak kabul edilecektir.

4- Eski model esya ve tasıtların yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen model yılındaki fiyatından gümrük vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile ilk yıl için %20, takip eden yıllar için de azalan bakiyeler usulüne göre %15 oranında 9 yas dahil olmak üzere 9 yasa kadar kıymetinin %20'si gümrük vergilerine esas kıymet olarak alınacaktır. İçinde bulunulan model yılı için amortisman indirimi yapılmayacaktır.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887914 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887914 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?