Bedelsiz promosyon esyası ihracatı (Genelge 2010/25)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
22.06.2010
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.01
Konu: Bedelsiz promosyon esyası ihracatı
GENELGE
(2010/25)
Bilindigi üzere, 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracata İliskin Teblig’in 2 nci maddesinde, bedelsiz olarak ihraç edilebilecek esya arasında "miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları" da sayılmıstır.
Müstesarlıgımıza vaki müracaatlardan, promosyon amaçlı olarak yurt dısına bedelsiz ihraç edilen ve çok sayıda kalemden olusan esyanın, tek kalemde beyan edilmesine imkan saglanmasının talep edildigi anlasılmaktadır. Çok sayıda kalemden olusan esyanın serbest dolasıma giris rejimi çerçevesinde beyan edilmesi ve ergilendirilmesi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 76 ve Gümrük Yönetmeligi'nin 204 üncü maddelerinde düzenleme yapıldıgı halde, ihraç esyası için böyle bir düzenlemeye yer verilmemistir.
Bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrasının; gerektiginde ihraç esyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelligine göre ihracatın daha kolay yapılmasını saglayacak usul ve esasları belirleme konusunda Müstesarlıgımıza verdigi yetki dogrultusunda, her bir esya için kendi tarife pozisyonuna göre islem yapılmasının ek bir is yükü ve masrafa sebep olması halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, ihraç esyasının cins, tür, miktar, kıymet (kıymet bilgisi mevcut ise) ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu içeren listenin beyannameye eklenmesi suretiyle, promosyon amaçlı olarak yurt dısına bedelsiz ihraç edilen ve çok sayıda kalemden olusan esyanın, miktar ve/veya kıymet bakımından en büyük degere sahip kalemin tarife pozisyonunda, tek kalemde beyan edilmesi uygun bulunmustur.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896887 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896887 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?