Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2010/51  06.02.2010-27485 Resmi Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR
             MADDE 1 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 1/1/2007-31/12/2008 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2011 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir.
             (2) Krediyi kullandıran kuruluşun muvafakatıyla kredi vadesi de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılabilir.
             (3) Bu süreler zarfında, kredi ile ilgili yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
             MADDE 2 – (1) Bu Karar'ın 1 inci maddesi çerçevesinde kapatılmak istenen Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firma ve/veya bu firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.
             MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
             MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293545 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293545 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?