Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/51)

Karar Sayısı : 2010/51 06.02.2010-27485 Resmi Gazete

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resimve Harç İstisnası Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 31/12/2009 tarihli ve 2009/43 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ve 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2010 tarihindekararlaştırılmıştır.BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARAR


MADDE 1 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 1/1/2007-31/12/2008 tarihleriarasında gemi inşa ve ihracınınfinansmanı amacıyla alınan ve henüzihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2012(*1) tarihineka dar yapılacak ihracatla kapatılabilir.
--------------------------------------------------------------------------------

(*1)28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/2690 Sayılı karar ile 31.12.2011 olan tarih 31.12.2012 olarak değiştirilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------
(2) Krediyi kullandırankuruluşun muvafakatıylakredi vadesi de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılabilir.

(3) Bu sürelerzarfında, kredi ile ilgili yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnasıuygulanır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar'ın 1 inci maddesi çerçevesinde kapatılmak istenen Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firma ve/veya bu firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.

MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanmasınailişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümleriniDış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580371 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580371 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?