Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya (Transit) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :40216608-131.99

Konu   :Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya

 

03.02.2017 / 22389864

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen, sonrasında antrepo beyannamesi verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan kontrol neticesinde ortaya çıkan beyan farklılıklarına ilişkin uygulanacak işlemlerde tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 235/5 inci maddesinde,

“Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”;

Gümrük Yönetmeliğinin 278 inci maddesinde,

“Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde, beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir. Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezasının uygulanmasını müteakip eşyanın sevkine izin verilir.”

Denilmektedir.

Ayrıca 2013/23 ve 2014/21 sayılı Genelgelerle, mezkur mevzuat hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirilmiştir.

Bu çerçevede, transit rejimi beyanına ilişkin olarak eşyanın giriş gümrük idaresinde yapılan kontrolü neticesinde tespit edilen transit rejimi beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 278 inci maddesi ile 2013/23 ve 2014/21 sayılı Genelgeler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kanunun 235/5 inci maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerekmekte olup, eşyanın giriş gümrük idaresinden sevk edildikten sonra varış gümrük idaresine varışından önce veya varış gümrük idaresine vardıktan sonra tespit edilen farklılıklar ilgili olarak Gümrük Kanununun 235/5 inci maddesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Aynı şekilde, transit rejimi beyanına konu olan ve beyan edilen eşyaya ilişkin tespit edilecek miktar farklılıkları da Gümrük Kanununun 235/5 inci maddesinin konusuna girmemektedir.

Diğer taraftan, Gümrük Kanunu’nun 236/5 maddesi; “Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”,

Gümrük Yönetmeliğinin 328 inci maddesinin ikinci fıkrası ise Kanunun 236 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın kontrolü neticesinde beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabilen ve gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından farklılık oluşturan eşya, belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olarak kabul edilir.”

Hükmündedir.

Yine 2013/23 sayılı Genelge ile, mezkur mevzuat hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirilmiştir.

Bu kapsamda, transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen ve antrepo beyannamesi verilerek antrepoya boşaltılan eşyaya ilişkin yapılan kontrol neticesinde tespit edilen antrepo rejimi beyanına göre farklı çıkan veya beyan edilmeyen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 328/2 nci maddesi ile 2013/23 sayılı Genelge göz önünde bulundurulmak suretiyle Kanunun 236/5 inci maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerekmektedir. Antrepo rejimi beyanına konu olan ve beyan edilen eşyaya ilişkin tespit edilecek miktar farklılıkları ise Gümrük Kanununun 236/5 inci maddesinin konusuna girmemektedir.

Transit rejimi altında taşınarak bir antrepoya getirilen eşyaya ilişkin olarak, varış gümrük idaresi işlemleri açısından transit rejimi kapsamında ayrıca bir takibat gerektiğinin tespiti halinde, duruma göre TIR Sözleşmesi, Ortak Transit Sözleşmesi ya da ulusal transit rejimine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574270 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574270 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?