Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2012/3138)

BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı : 2012/3138 07.05.2012  28285 Resmi Gazete

Ekli “Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 2/5/2012 tarihli ve 31404 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde belirli elektrikli aletlerin ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın yalnız "Muafiyet Sınırı" sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın her bir adedi için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı

(CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem

(01/11/2011-31/10/2012)

2 nci Dönem

(01/11/2012-31/10/2013)

8508.11.00.00.19

Diğerleri

50

4,75

4,50

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.12

Mikserler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.13

Bilenderler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.15

Komple setler

60

5,70

5,40

8509.40.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

60

5,70

5,40

8516.31.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

50

4,75

4,50

(3) 10/10/2011 tarihli ve 2011/2297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ithalatında geçici korunma önlemi uygulanan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, varsa kalan kısım gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 499.203 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 166.401 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 19/5/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MinorOutlying Adaları, ABD Virjin Adaları, Afganistan, Amerika Samoası, Angola, Anguilla, Antartika, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Aruba, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Bouvet Adası, Brezilya, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cayman Adaları, Cebeli Tarık, Cezayir, Christmas Adası, Cibuti, Cocos Adaları, Cook Adaları, Çad, Doğu Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Falkland Adaları, Fas, Fiji, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine - Bissau, Grenada, Grönland, Guam, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Fransız Topr., Güney Georgia ve Güney Sandwich Ada., Gürcistan, Haiti, Heard Ada. ve Mc Donald Ada., Hindistan, Hollanda Antileri, Honduras, Irak, İng. Hint Oky. Toprak., İngiliz Virjin Ada., İran, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komor, Kongo, Kongo Demokratik C., Kosta-Rika, Kuveyt, Kuzey Mariana Ada., Küba, Laos, Lesotho, Liberya, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao. Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Marşal Adaları, Mauritius, Mayot, Meksika, Mısır, Mikronezya, Moğolistan, Moldova, Montserrat, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Niue Adası, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norfolk Adası, Orta Afrika Cum., Özbekistan, Pakistan, Pala, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Pitcairn, Ruanda, Rusya Federasyonu, St. Helena, St. Pierre ve Mikelon, Samoa, Sao Tome andPrincipe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Solomon Adaları, Somali, Sri Lanka, St. Kitts&Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler, Sudan, Surinam, Suriye Arap Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Svaziland, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Turks Caicos Adaları, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vallis ve Futuna, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Kaledonya, Zambiya, Zimbabve.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260428 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260428 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?