Beyanname çıktısı alınması (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) (Genelge:2011/4)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.RKG.0.00.06.00-010.06.02     01.11.2011

Konu :Beyanname çıktısı alınması

GENELGE

(2011/ 4)

Bazı gümrük idarelerimizde kağıtsız beyanname uygulamasına hazırlık olarak 14/01/2011 tarihi itibarıyle  pilot uygulama başlatılmıştır. Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, ihracat kredi taahhüdlerinin takibi  ve benzer durumlarda beyanname  çıktısına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 415 inci maddesi ihracatta beyanı düzenlemiş olup (4) üncü fıkrası "Talep halinde ihracat beyannamesinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilir" hükmünü amirdir. Dolayısıyla anılan genel hüküm çerçevesinde, söz konusu uygulamanın devam ettiği gümrük idarelerinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde kapanmış ihracat beyannamesinin onaylı örneğinin verilmesinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1-Yükümlü tarafından beyannamenin mükellef nüshası (üç veya sekizinci nüsha) üzerine çıktısı alınır.

2-İlgili memurca, yükümlü tarafından ibraz edilen beyanname nüshasının sistemdeki elektronik beyanname ile uyumlu olduğu tespit edilir ve beyanname nüshasının seri numarası, BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde “İşlemler” menüsü altında bulunan “Çıktı Seri No Kayıt” ekranından söz konusu ihracat beyannamesi tescil numarası ile çağrılmak suretiyle kaydedilir.

3-Beyanname nüshasının sağ üst köşesinde yer alan “A-SEVK/İHRACAT GÜMRÜK İDARESİ” alanı ilgili memurca mühürlenerek imzalanır ve beyanname örneği yükümlüye iade edilir.

4-Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenir, başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmez.

İlgili kurumlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sayfasında bulunan sorgu ekranından, tescil numarasını girerek beyanname nüshasının doğruluğunu kontrol edebilirler.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Bakan.a. Müşteşar Yrd.V.

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899099 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899099 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?