Beyannamenin 31 no.lu Alanı (Risk Yönetimi Genelge 2013/2)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       : 73421605-10.06                                                                                   

Konu     : Beyannamenin 31 no.lu Alanı

 

GENELGE

(2013/2)

 

Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatını içeren 14 No.lu  ekinde gümrük beyannamesinin ne şekilde doldurulacağına, ilgili kutularda hangi bilgilerin yer alması gerektiğine ilişkin açıklamalar ve beyannamenin 31 no.lu hanesine yazılması gereken bilgiler düzenlenmiştir.

 

Ülkemiz ihracat profilinin belirlenmesini teminen markalı ihracatın takibi ile lüks otomobil ithalatında vergi kayıp ve kaçaklarının engellenmesi amacıyla BİLGE Sistemi Detaylı beyan modülünde eşya bilgilerini içeren 31 no.lu alana "marka bilgisi" başlığı altında yeni bilgiler eklenmiş olup, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir:                   

 

1-İhracat işlemlerinde:

 

1.1- BİLGE Detaylı Beyan Modülü kalem ekranında 31 no.lu alanda yer alan Marka türü, tescil no, marka adı, kıymeti  bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Marka türünün "tescilli" seçilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka tescil numarası yazılarak "marka adı" sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, diğer durumlarda "marka adı" manuel olarak doldurulacaktır.

 

1.2- Marka bilgisi alanında beyan edilen eşyanın gümrük kıymeti kalemde beyan edilen toplam gümrük kıymetine eşit olması gerektiğinden, 31 no.lu alanda doldurulacak olan "Kıymeti" bilgisinin Türk Lirası cinsinden beyan edilmesi gerekmektedir.

 

2-İthalat İşlemlerinde:

 

2.1-8703 pozisyonu altında yer alan binek otomobillerin ''40'' ile başlayan rejim kodlarında beyan edilmesi durumunda beyannamenin 31 no.lu alanında yer alan  Marka Türü, Tescil No, Marka Adı, Kıymeti, Referans No, Model Yılı, Motor Hacmi, Renk, Silindir Adedi ve Model bilgileri doldurularacak ve "referans no" kutucuğuna "araca ait şasi no" bilgisi girilecektir. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka tescil numarası yazılarak "marka adı" sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, diğer durumlarda "marka adı" manuel olarak doldurulacaktır.

 

2.2-8703 pozisyonu altında yer alan ve silindir hacmi 1600 cm3 üzerindeki, yeni veya kullanılmış binek otomobillerin ''40'' ile başlayan rejim kodlarında beyan edilmesi durumunda ise yukarıda belirtilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak ve her kalemde sadece 1(bir) araç beyan edilebilecektir. Örneğin aynı beyanname kapsamında 5 adet silindir hacmi 1600 cm3 üzerindeki otomobilin 4000 rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, söz konusu beyannamede her otomobil ayrı bir kalemde olmak üzere, toplam beş kalem beyan edilmesi gerekmektedir.

 

2.3-Marka bilgisi alanında beyan edilen eşyanın gümrük kıymeti kalemde beyan edilen toplam gümrük kıymetine eşit olması gerektiğinden, 31 no.lu alanda doldurulacak olan "Kıymeti" bilgisinin Türk Lirası cinsinden beyan edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                  

                                                                                                              Ziya ALTUNYALDIZ

                                                                                                                          Bakan a.

                                                                                                                         Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898031 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898031 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?