BİLGE EDI-WEB Kullanım Kılavuzu

BİLGE EDI-WEB Kullanım Kılavuzu
 
EDI-WEB, Gümrük Müşavirlerinin, İthalat ve İhracat Şirketlerinin beyanname bilgilerini Gümrük bilgisayar sistemine WEB üzerinden aktarmalarını sağlayan internet çözümüdür.
 
EDI-WEB ile kullanıcı, Özet Beyan (ÖZBY), Detaylı Beyan (TCGB) tescili yapabilmekte, tescil ettiği beyannamenin çıktısını alabilmektedir. Bu dokümanda EDI-WEB’in kullanımı adım adım açıklanmaktadır.
 
EDI-WEB çözümünü kullanabilmek için kullanıcılar şu özelliklere sahip olmalıdır:
           
·        BİLGE ve EDI kodlarına sahip olmak
·        İnternet kullanıcısı olmak
·        Java destekli bir tarayıcı (browser) kullanmak. Tercihen Internet Explorer 4.0, Netscape 4.6 ve üst versiyonları.
·        Çıktı alabilmek için nokta vuruşlu (dot matrix), Windows’a IBM Proprinter olarak tanıtılmış bir yazıcı (printer).
Siteye Giriş
 
EDI-WEB’e , http://www.customs-edi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. İlgili linklerden EDI-WEB’e ulaşıldığında sitenin güvenilirliğini belgeleyen bir sertifika çıkar. Bu sertifika, kullanıcı tarafından kabul edilmelidir.
 
EDI-WEB’e Giriş
 

Şekil 1 :
EDI-WEB Giriş Ekranı
 
“EDI Kullanıcı Kodu”, “EDI Mesaj Şifresi” girilerek, işlem seçimi yapılır ve “Gönder” butonuna basılarak bilgilerin sisteme gönderimi sağlanır.
 

EDI Kullanıcı Kodu : Bu alana EDI Kodu girilmelidir.
EDI Mesaj Şifresi : Bu alana EDI Mesaj Şifresi girilmelidir.
ÖZBY : Özet Beyan Girişi için bu seçenek işaretlenir. Girişi yapılacak Özet Beyan türü de listeden seçilmelidir.
TCGB : Detaylı Beyan Girişi için bu seçenek işaretlenir. Girişi yapılacak Detaylı Beyan Rejimi de listeden seçilmelidir.
CEVAP : Gönderilmiş mesajların listesini, mesajların kendisini, dönen cevapları görmek ve yazdırma işlemi yapmak için bu seçenek işaretlenir.
Gönder : Kullanıcı adı, şifresi ve işlem seçimini sisteme göndermek için bu butona basılır.
 
Özet Beyan (ÖZBY) Girişi
 
EDI-WEB giriş ekranından ÖZBY giriş işlemi seçildiğinde bu bölüme gelinir. ÖZBY giriş işlemi ve kullanılan ekranlar BİLGE’deki gibidir. Kod olarak girilecek alanlarda kullanılacak kodlar EDI Referans Tablolarında açıklanmıştır. Yeşil alanlar zorunlu, beyaz alanlar seçimlik, gri alanlar yasaklı alanlardır. “BİLGE Kullanıcı Kodu” alanı hariç tüm alanlar büyük harfle doldurulmalıdır. ÖZBY doldurulup tescil için sisteme gönderildiğinde sistem bir “Referans Numarası” verir. Bu numara unutulmamalıdır; çünkü “CEVAP” işleminde kullanılacaktır.
 
ÖZBY – Ana Ekran : ÖZBY Ana Bilgilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar : Gümrük İdaresi, Ülke alanlarıdır. ÖZBY Ana Bilgileri girildikten sonra “Taşıma Senetleri” butonuna basılarak Taşıma Senetleri Ekranı’na geçilir. Taşıma Senetleri girildikten sonra tekrar bu ekrana dönülerek “Tamam” butonuna basılır, bilgiler tescil için sisteme gönderilir ve Referans Numarası alınır.
 

Şekil 2 :
ÖZBY - Ana Ekran
 
ÖZBY ana ekranı giriş işlemleri bittiğinde “Taşıma Senetleri” butonuna basılarak taşıma senedi ekranına geçilir. Buradaki giriş işlemleri de tamamlanınca “ÖZBY Tescili” butonuna basılarak tescil için bilgiler sisteme aktarılır. Eğer yapılan işlemin hatalı olduğu tespit edilirse “İptal” butonuna basılarak ÖZBY girişi işlemi iptal edilir.

 
ÖZBY – Taşıma Senetleri Ekranı : Taşıma senetlerinin girildiği ekrandır. Ekranın üst kısmındaki “Ekle” butonuna basılarak yeni bir Taşıma Senedi oluşturulur.Taşıma Senedi ana bilgileri girildikten sonra Taşıma Satırları bölümündeki “Ekle” butonuna basılarak, açılan satırlara, Taşıma Senedi Satırı bilgileri girilir. İhracat durumunda ise İhracat İçin İlgili Beyan bölümündeki “Ekle” butonuna basılarak, açılan satırlara, İhracat İçin İlgili Beyan bilgileri girilir. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar : Ülke, Döviz Türü, Kap Cinsi, İhracat İçin İlgili Beyan Tipi, Parçalı (Hayır için 0, Evet için 1) alanlarıdır. Taşıma Senetleri doldurulduktan sonra “Tamam” butonuna basılarak ÖZBY Ana Ekranı’a dönülür.
 
 

Şekil 3 :
ÖZBY - Taşıma Senetleri Ekranı
 
Yeni bir taşıma senedi girmek için “Ekle” butonuna basılır. Taşıma senedini silmek için “Sil” butonuna basılır. Ok işaretli butonlarla taşıma senetleri üzerinde hareket edilir. “Tamam” butonuyla taşıma senetleri onaylanır. Eğer yapılan işlemin hatalı olduğu tespit edilirse “İptal” butonuyla taşıma senedi giriş işlemi iptal edilir.
 

 

Detaylı Beyan (TCGB) Girişi
 
EDI-WEB giriş ekranından TCGB giriş işlemi seçildiğinde bu bölüme gelinir. TCGB giriş işlemi ve kullanılan ekranlar BİLGE’deki gibidir. Yeşil alanlar zorunlu, beyaz alanlar seçimlik, gri alanlar yasaklı alanlardır. “BİLGE Kullanıcı Kodu” alanı hariç tüm alanlar büyük harfle doldurulmalıdır. TCGB doldurulup tescil için sisteme gönderildiğinde sistem bir “Referans Numarası” verir. Bu numara unutulmamalıdır; çünkü “CEVAP” işleminde kullanılacaktır.
 
 
TCGB – Ana Ekran ve Teminatlar : TCGB Ana Bilgilerinin ve Teminatların girildiği ekrandır. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar : Gümrük İdaresi, Ülke, Araç Tipi, Taşıma Şekli, Teslim Şekli, Ödeme Şekli, Alıcı Satıcı İlişkisi, Döviz Türü, Sözleşme Türü, Banka Kodu, Teminat Şekli alanlarıdır. TCGB Ana Bilgileri ve Teminatların girişi tamamlandıktan sonra “Kalemler” butonuna basılarak Kalemler, Tamamlayıcı Bilgiler ve Ek Belge ve Bilgiler’in girişi yapılır. Buradaki giriş işlemleri de tamamlandıktan sonra “ÖZBY Açmalar” butonuna basılarak, ÖZBY Açma bilgileri girilir. Artık bilgiler sisteme gönderime hazırdır. “Tarife” butonuna basılarak bilgilerin, vergi ve dokümanlar konusunda bilgi almak amacıyla sisteme gönderimi sağlanırken, “Tescil” butonuna basılarak, Vergi Tahakkuku Bilgileri de girildikten sonra, bilgilerin tescil için sisteme gönderimi sağlanır. Bilgiler sisteme gönderildiğinde Referans Numarası alınır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4 :
TCGB – Ana Ekran ve Teminatlar
 
“Kalemler” butonuna basılarak kalemler ekranına geçilir. “ÖZBY Açmalar” butonuna basılarak açmalar ekranına geçilir. “Tescil” butonuna basılarak tescil için bilgiler sisteme gönderilir. “Tarife” butonuna basılarak, tescilden önce vergi ve dökümanları öğrenmek amacıyla, bilgiler sisteme gönderilir (Gerekli vergi ve dökümanlar, verilen referans numarasıyla, “CEVAP” bölümünden görülebilir). “Kapat” butonuna basılarak TCGB girişi işlemi iptal edilir.

 
 
 
 
TCGB – Kalemler ve Tamamlayıcı Bilgiler - Sorular Ekranı : Kalemlerin, Tamamlayıcı Bilgilerin ve Soruların girildiği ekrandır. Ekranın üst kısmındaki “Ekle” butonuna basılarak yeni bir Kalem oluşturulur. Tamamlayıcı Bilgiler - Sorular bölümünde sol taraftaki “Ekle” butonuna basılarak Tamamlayıcı Bilgi satırları girilir, sağ taraftaki “Ekle” butonuna basılarak soruların cevapları girilir. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar : TGTC Pozisyon No, Ölçü Birimi, Teslim Şekli, Özellik, Ülke, Döviz Türü, Uluslararası Anlaşma, Muafiyet, Tamamlayıcı Bilgi Kodu, Soru ve Cevap (Hayır için 0, Evet için 1) alanlarıdır. Kalem ve Tamamlayıcı Bilgiler – Sorular’ın girişi tamamlandıktan sonra “Ek Bilgi ve Belgeler” butonuna basılarak Ek Bilgi ve Belge girişi yapılır. Bu giriş de yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılarak TCGB Ana Ekranı’na dönülür.

Şekil 5 :
TCGB - Kalemler ve Tamamlayıcı Bilgiler – Sorular Ekranı
 
“Ekle” butonuna basılarak yeni kalem eklenir. “Sil” butonuna basılarak kalem silinir. Ok işaretli butonlarla kalemler üzerinde hareket edilir. “Tamam” butonuyla kalemler onaylanır. “İptal” butonuyla kalem giriş işlemi iptal edilir. “Ek Bilgi ve Belgeler” butonuyla ek bilgi ve belgeler ekranına geçilir.


 
TCGB – Ek Bilgi ve Belgeler Ekranı : Ek Bilgi ve Belge girişinin yapıldığı ekrandır. “Ekle” butonuna basılarak yeni bilgi girişi yapılabilir. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar: Ek Belge Kodu alanlarıdır. Bilgi girişi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılarak Kalemler Ekranı’na dönülür.
 

Şekil 6 :
TCGB – Belgeler Ekranı
 
“Ekle” butonuna basılarak yeni belge eklenir. “Sil” butonuna basılarak belge silinir. “Tamam” butonuyla belgeler onaylanır.

 
TCGB – ÖZBY Açmaları Ekranı : ÖZBY Açma işleminin yapıldığı ekrandır. Ekranın üst kısmındaki “Ekle” butonuna basılarak yeni bir açma yapılabilir. ÖZBY’nin bir kısmı açılabileceği gibi, Taşıma Senedi’nin bir kısmı da açılabilir. Bu ekranda kod olarak girilecek alan bulunmamaktadır. Bilgi girişi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılarak TCGB Ana Ekranı’na dönülür.
 

Şekil 7 :
TCGB - ÖZBY Açmaları Ekranı
 
“Ekle” butonuna basılarak yeni açma eklenir. “Sil” butonuna basılarak açma silinir. Ok işaretli butonlarla açmalar üzerinde hareket edilir. “Tamam” butonuyla açmalar onaylanır. “İptal” butonuyla açma giriş işlemi iptal edilir.


 
TCGB – Vergi Tahakkuku Ekranı : Vergi Tahakkukunun girildiği ekrandır. Bu ekranda kod olarak girilecek alanlar : Ödeme Şekli, Ödeme Aracı alanlarıdır. Bilgi girişi yapıldıktan sonra “Tamam” butonuna basılarak bilgilerin tescil için sisteme gönderimi sağlanır ve Referans Numarası alınır.
 

Şekil 8 :
TCGB - Toplam Vergi Tahakkuku Ekranı
 
 “Tamam” butonuyla vergi tahakkuku onaylanır. “İptal” butonuyla iptal edilir.

 
 
Cevap Alma
 
EDI-WEB giriş ekranından CEVAP seçildiğinde bu bölüme gelinir. Kullanıcının gönderdiği beyanlara ilişkin “Beyan Türü”, “Referans Numarası”, varsa “Tescil Numarası” bilgisi listelenir. Kullanıcı, bu listeden bir beyanını seçip üzerinde şu işlemleri yapabilir.
 
Cevap Gör : Kullanıcının, beyanına ilişkin cevaplar görüntülenir. Beyan tescil olmuşsa “Tescil olmuştur” bilgisi, beyanda hata varsa hataların listesi, beyan tarife için gönderilmişse vergiler ve dökümanlara ilişkin bilgi kullanıcıya gösterilir.
Beyan Gör : Kullanıcının doldurduğu beyan görüntülenir. Beyan tescil olmamışsa, kullanıcı bu beyan üzerinde düzeltmeler yapıp tekrar sisteme gönderebilir. Beyan tescil olmuşsa kullanıcı üzerinde değişiklik yapamaz; yalnızca yazdırma işlemini yapmak için sisteme gönderebilir.
Yazdır : Tescil olmuş beyan yazdırılır. Yazdırma işleminde çıktı öncelikle ekranda görüntülenir. Kullanıcının ekrandaki bu görüntüyü, tarayıcısının(browser) “Yazdır (print)” özelliğini kullanarak kağıda dökmesi gerekmektedir. Çıktı, forma basılacağı için kullanıcının sayfa ayarlarını (page setup) ve yazıcı özelliklerini (printer properties) düzgün bir şekilde ayarlaması gerekmektedir.
 
 

Şekil 9 :
CEVAP - Ana Ekran
 
 Kullanıcının sahip olduğu beyanlar Tür, Referans No, Tescil No bilgileriyle listelenir. Bu beyanlardan birisi seçilip “Cevap Gör” butonuna basıldığında kullanıcıya dönen cevap görüntülenir. “Beyan Gör” butonuna basıldığında kullanıcının doldurduğu beyan görüntülenir. “Yazdır” butonuna basıldığında tescil edilen beyan yazdırılır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10 :
CEVAP - Cevap Gör Ekranı
 
Kullanıcının beyanına sistemin verdiği cevap görüntülenir. Bu cevap, giriş işlemi doğruysa tescil bilgisini; tarife çağrıldı ise tarife bilgisini; giriş işlemi hatalı ise hataları içerebilir.

Şekil 11 :
CEVAP - Beyan Gör Ekranı
(Tescil edilmemiş beyan)
 
Beyan (ÖZBY veya TCGB) tescil olmamışsa, kullanıcının girdiği beyan aynen görüntülenir ve düzeltme yapması sağlanır. Düzeltme yapılıp beyan gönderildiğinde yeni bir referans numarası alınır.

Şekil 12 :
CEVAP - Beyan Gör Ekranı
(Tescil edilmiş beyan)
 
Beyan (ÖZBY veya TCGB) tescil olmuşsa, kullanıcının girdiği beyan aynen görüntülenir; ancak kullanıcı beyan üzerinde değişiklik yapamaz. Sadece yazdırma işlemi yapabilir.


 

Şekil 13 :
CEVAP - Yazdır Ekranı
 
Tescil edilmiş beyan (ÖZBY veya TCGB) yazdırılabilir. Yazdırma işleminde çıktı, önce bir ekranda görüntülenir. Daha sonra bu çıktı, tarayıcının Yazdır (Print) özelliği kullanılarak, forma bastırılır.

 
 
Dikkat Edilecek Noktalar
 
 
·        Girişi yapılabilecek ÖZBY türleri :
ATAIHR
ATAITH
DEMIHR
DEMITH
DENIHR
DENITH
DIGIHR
DIGITH
GRUPAJ
HAVIHR
HAVITH
TESLIM
TIRIHR
TIRITH
 
·        Girişi yapılabilecek TCGB türleri :
0100
1000
 
·        ÖZBY-TCGB’deki yeşil alanlar zorunlu, beyaz alanlar seçimlik, gri alanlar yasaklı alanlardır. Bilgi girişi sırasında alan renklerine dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
·        ÖZBY-TCGB girişi sırasında “BİLGE Kullanıcı Kodu” dışındaki tüm alanlar büyük harfle girilmelidir.
 
·        ÖZBY-TCGB girişi sırasında birçok kod kullanılmaktadır. Bu kodlarda küçük/büyük harf ayrımı yapılmaktadır. Kodların bu ayrım gözönünde bulundurularak doğru girilmesi gerekmektedir.
 
·        Karakter girilmesi gereken alana karakter, sayı girilmesi gereken alana sayı girilmelidir.
 
·        ÖZBY-TCGB tescil için sisteme gönderildiğinde, sistem bir “Referans Numarası” vermektedir. Bu numara, “CEVAP” işleminde önemlidir, unutulmamalıdır.
 
·        Yazdırma işleminde dikkat edilecek noktalar:
 
Windows’a IBM Proprinter olarak tanıtılmış nokta vuruşlu (dot matrix) bir yazıcı kullanılmalıdır.
 
Yazdırma işlemi sırasında çıktı öncelikle ekranda görüntülenmektedir. Bu çıktının kağıda dökülmesi için tarayıcının (browser), “Yazdır (Print)” komutunun kullanılması gerekmektedir.
 
Tarayıcının, sayfa ayarı (page setup) ve yazıcı özellikleri (printer properties) düzgün bir şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa ayarlarında kağıdın altına üstüne hiçbir şey yazdırılmamalı (header, footer, date ...) ve kenar boşlukları (margins), yazıcıya göre ayarlanmalıdır. Yazıcı ayarlarında formun özelliğine göre kağıt türü (letter, legal ...) seçilmelidir.
 
Yazdırmadan önce boş bir kağıt üzerinde deneme yapılıp, ayarların doğruluğunun kontrol edilmesinde, daha sonra gerçek forma baskıya geçilmesinde fayda vardır.
 
·        İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle sistemle etkileşimli yapılan işlemler zaman alabilir. Bu durumlarda bir süre beklenmelidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278533 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278533 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?