BİLGİ MERKEZİ (www.orgTR.org)

 

İhracat Mevzuatı

İhracat Türleri

İhracı Yasak veya Ön İzne Bağlı Mallara ait liste

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

İhraçatçı Birliklerince yapılan devlet yardımları.

Serbest Ticaret Anlaşması(STA) Yaptığımız Ülkeler

İhracat,Transit Ticaret,İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde vergi.Resim ve Harç İstisnası hakkında tebliğ (İhracat:2008/6)

Yıllık İhracat Bilgileri (1992-2007) Dış Ticarette Kullanılan Terimler (Kısaltma, İngilizce ve Türkçe) Döviz Kazandırıcı Faliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstinası Hakkında Tebliğ (Seri No:4)
İthalat Mevzuatı İthalatı Yasak Olan Mallara Ait Liste Gümrük Terimleri (Türkçe-İngilizce-Fransızca)
İthalat Yönetmeliği İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat

İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemlerine İlişkin Mevzuat İthalat Tebliğleri
Kayda Alınan Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Listesi
10 Yaşına Kadar(10 Yaş Dahil) Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmis Olarak İthal Edilebilecek Maddeler Geçici İthalat Mevzuatı
Gümrük Mevzuatı Gümrük Rejim Kodları CE İşareti (Direktifler ve Atıfta Bulunulan Standartlar)
Uluslararası Nakliyede KG/HACİM Standardı Ölçü Değişim Değerleri Konteyner Ölçüleri
TIR Dorsesi Ölçüleri TIR Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler TIR Uygulama Tebliği

Türkiye-AB İlişkilerinin Kronolojisi

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden(GTS) Faydalanan Ülkeler

İhale Mevzuatı İhale Yönetmelikleri Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kambiyo Mevzuatı

KKDF Mevzuatı KDV Mevzuatı
SGK Mevzuatı Serbest Bölgeler Mevzuatı Sigortacılık Mevzuatı
Teknik Mevzuat Teşvik Mevzuatı Gelir Vergisi Kanunu
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4389 Sayılı Bankalar Kanunu

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Bulunan Ülkeleri Gösterir Liste

ISPM 15 (Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslararası Standart)

1961 Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşlmesi

Şifalı Bitkiler Kurumlar Vergisi Kanunu Tehlikeli Madde Kodları
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun 

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu Elektronik İmza Kanunu

Su Ürünleri Yönetmeliği

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu İş Kanunu    

Ülke Raporları

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Standardizasyon Terim ve Kavramları

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu

Kabahatler Kanunu

1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun

Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gesterir Yönetmelik

Kamu İhale Kanunu

Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

859 Sayılı İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi,  Muayene ve Satılası Hakkında Kanun

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ Çiftçilik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
213 Sayılı Vergi usul Kanununa Göre Usülsuzluk Cezaları (2008) Kamu İhalelerine yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Muhaseb Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Geel Tebliği (Seri NO: 59)

5553 Tohumculuk Kanunu

1734 Sayılı Yem Kanunu

5488 Sayılı Tarım Kanunu  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
3213 Sayılı Maden Kanunu 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkında 4358 Sayılı Kanun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290616 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290616 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?