Boya naylonu (boya önlüğünün) KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1082

22/07/2011

Konu

:

Boya naylonu (boya önlüğünün) KDV oranıİlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üretimini yapacağınız "boya naylonu"nun tesliminde uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları ile ilgili kararları birleştiren ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeden önce yürürlükte bulunan 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 9/3/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 2006/10138 sayılı Karar ile

- "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler"

- "Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç)"

ibarelerini içeren 16 ve 17 nci sıralar eklenmiş ve söz konusu sıralarda yer alan malların tesliminde KDV oranı 9/3/2006 tarihinden itibaren %18 den %8 e indirilmiştir.

2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin (B) bölümünün 16 ve 17 nci sıralarında yer alan söz konusu ibareler, bu Kararı yürürlükten kaldıran ve 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin (B) bölümünün 4 ve 5 inci sıralarında aynen muhafaza edilmiştir.

Dolayısıyla boya naylonunun (boya önlüğünün), pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş her nevi mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucattan hazırlanmış olanlarının ithal veya teslimleri;

- 9/3/2006 tarihinden önce genel oranda (%18),

- 9/3/2006 tarihinden itibaren 2002/4480 sayılı Karar eki II sayılı listenin (B/17) nci, 31/12/2007 tarihinden itibaren de 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin (B/5) inci sırası kapsamında değerlendirilerek %8,

oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ancak, herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanları söz konusu sıralar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Bu nedenle, herhangi bir mensucatı ihtiva etmeyen boya naylonunun (boya önlüğü), doğrudan plastik levhalardan hazırlandığı anlaşıldığından, ithal veya tesliminin genel oranda %18 KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285915 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285915 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?