BSMV mükellefinin iş yerinin dış cephesinin kiraya verilmesi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2193

20/07/2012

Konu

:

BSMV mükellefinin iş yerinin dış cephesinin kiraya verilmesi.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, iş yerinin bir bölümünün ATM cihazı yerleştirilmesi için bankaya kiralanması durumunda, KDV mükellefiyetinin tescil edilip edilmeyeceği ve KDV beyanının nasıl yapılacağı sorulmaktadır.

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

-17/4-d maddesinde, sadece iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Buna göre, işyerinizin bir bölümünün ATM cihazı yerleştirilmek üzere bankaya kiraya verilmesi işlemi KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabidir.

Bu itibarla, Şirketinizin kiralama işlemi karşılığında her yılın ocak ayında tahsil edeceği KDV, işlemin gerçekleştiği döneme mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.

Öte yandan, söz konusu kiralama hizmeti ile ilgili olarak 01.05.2012 tarihinden itibaren ise, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.3.) Kiralama İşlemleri başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270562 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270562 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?