Built-in Agenda" Komite ve Çalışma Grupları

"Built-in Agenda", Komiteler ve Çalışma Grupları

Temel Organlar ve  Karar Alma:
"Built-in Agenda", Komiteler ve Çalışma Grupları

DTÖ'nün geleceğe yönelik çalışmalarının iki önemli unsuru bulunmaktadır. Bunlardan birisi Uruguay Round Anlaşmalarına ilişkin olarak önceden belirlenmiş bir gündemi içeren  "Built in Agenda" dır. Söz konusu gündem çeşitli anlaşmaların ve taahhütlerin uygulanmasına yönelik bir programı kapsamakta ve bazı spesifik konularda yeni başlatılacak veya yinelenecek olan müzakereleri bir takvime bağlamaktadır.

Uruguay Round Anlaşmalarının önemli bir bölümü, gelecekteki çalışmalara ilişkin bir takvimi de beraberinde getirmektedir. "Built-in Agenda" bazı Anlaşmalar çerçevesinde, yeni başlatılacak olan müzakereleri öngörmekte ve bazı alanlarda ise belirli zamanlar itibariyle gelinen durumun değerlendirilmesini gerektirmektedir. Gündemin bir bölümü tamamlanmış bulunmaktadır. Örneğin, temel telekomünikasyon hizmetlerine yönelik pazara giriş müzakereleri öngörüldüğü üzere, Şubat 1997 itibariyle sonuçlandırılmış bulunmaktadır.

Yeni Konular

DTÖ'nin geleceğe yönelik çalışmalarının diğer önemli unsuru ise GATT-DTÖ gündemine yeni giren veya daha önce girmiş olan ve üyelerin tartışmakta olduğu, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, ticaret ve çevre, ticaret ve yatırım, rekabet politikaları, kamu alımlarında şeffaflık, ticaretin kolaylaştırılması, elektronik ticaret gibi bir dizi konudan oluşmaktadır.

DTÖ çatısı altında, yukarıda belirtilen konuların belirli bir sistematik dahilinde ele alınabilmesini teminen, tüm üye ülkelerin katılımı ile spesifik komite ve çalışma grupları oluşturulmuştur. Söz konusu komiteler doğrudan Genel Konseye bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Nitekim, Doha Bakanlar Konferansı neticesinde yukarıda belirtilen konuların bir kısmı  müzakereye açılmış, diğer bir kısmı (Ticaret-çevre, ticaret-yatırım, ticaret-rekabet, ticaretin kolaylaştırılması ve kamu alımlarında şeffaflık) hakkında ise V. Bakanlar Konferansında müzakerelerin başlatılıp başlatılmayacağına yönelik bir karar alınması öngörülmüştür. Bölgesel ticaret anlaşmalarına ilişkin DTÖ kurallarının açıklığa kavuşturulması amacıyla müzakere gündemine alınması da Doha Bakanlar Konferansının kararları arasındadır.

Söz konusu Komite ve Çalışma Gruplarının bir dökümü aşağıda verilmektedir:

  • Ticaret ve Çevre Komitesi
  • Ticaret ve Kalkınma Komitesi
  • Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi
  • Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu
  • Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu
  • Kamu Alımlarında Şeffaflık Çalışma Grubu

Diğer taraftan DTÖ'de son zamanlarda gündeme getirilmeye çalışılan önemli konulardan birisi de ticaret ve işgücü olmuştur. Bu konu DTÖ'nün çalışma gündeminde olmamakla birlikte üzerinde yapılan tartışmaların yoğunluğu nedeniyle önem kazanmaktadır. Doha Bakanlar Konferansında, işgücü ile ilgili olarak Singapur Bakanlar Deklarasyonuna atıfta bulunulmakta ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, küreselleşmenin sosyal boyutu konusundaki faaliyetleri not edilmektedir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293531 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293531 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?