Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakİarı

 30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
    ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
06.01  Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün    
   başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün  vermiş veya çiçeklen-    
   miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):    
0601.10  - Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar,    
      sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):    
0601.10.10.00.00  - - Sümbül soğanları Adet 25
0601.10.20.00.00  - - Nergis soğanları Adet 25
0601.10.30.00.00  - - Lale soğanları Adet 25
0601.10.40.00.00  - - Glayöl soğanları Adet 25
   - - Diğerleri :    
0601.10.90.10.00  - - - Diğer çiçek soğanları Adet 25
0601.10.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 25
0601.20  - Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sür-    
     gün başları ve rizomlar (sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş);hindi-    
     ba bitkisi ve kökleri:    
   - - Hindiba bitkisi ve kökleri    
0601.20.10.00.11  - - - Hindiba bitkisi  - 25
0601.20.10.00.12  - - - Hindiba  kökleri - 25
   - - Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları    
0601.20.30.00.11  - - - Orkide soğanları - 25
0601.20.30.00.12  - - - Sümbül soğanları - 25
0601.20.30.00.13  - - - Nergis soğanları - 25
0601.20.30.00.14  - - - Lale soğanları - 25
   - - Diğerleri :    
   - - - Diğer çiçek soğanları    
0601.20.90.10.11  - - - - Glayöller - 25
0601.20.90.10.19  - - - - Diğerleri - 25
0601.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar;    
  mantar miselleri:    
0602.10  - Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:    
0602.10.10.00.00  - - Asma çelikleri, daldırmalar - 5
0602.10.90.00.00  - - Diğerleri - 5
0602.20  - Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar     
     (aşılı veya aşısız) :    
0602.20.10.00.00  - - Asma (aşılı veya köklendirilmiş) - 5
   - - Diğerleri:    
0602.20.20.00.00  - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar Adet 5
   - - - Diğerleri:     
0602.20.30.00.00  - - - - Narenciye Adet 5
   - - - - Diğerleri:    
0602.20.80.00.11  - - - - - Kestane Adet 5
0602.20.80.00.12  - - - - - Fıstık çamı Adet 5
0602.20.80.00.19  - - - - - Diğerleri  Adet 5
0602.30.00.00.00  - Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) Adet 25
0602.40.00.00.00  - Güller (aşılı veya aşısız) Adet 5
0602.90  - Diğerleri:    
0602.90.10.00.00  - - Mantar miselleri - 25
0602.90.20.00.00  - - Ananas fidanı - 5
0602.90.30.00.00  - - Sebze ve çilek fideleri - 25
   - - Diğerleri:    
   - - - Açık hava bitkileri:    
   - - - - Ağaç ve çalılar:    
 - - - - - Orman ağaçları    
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar    
0602.90.41.00.11  - - - - - - - Çelikler Adet 5
0602.90.41.00.12  - - - - - - - Fidanlar Adet 5
0602.90.41.00.29  - - - - - - Diğerleri  Adet 5
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar    
0602.90.45.00.11  - - - - - - - Çelikler Adet 5
0602.90.45.00.12  - - - - - - -  Fidanlar Adet 5
   - - - - - - Diğerleri:     
0602.90.46.00.00  - - - - - - - Çıplak kökleriyle birlikte olanlar Adet 25
   - - - - - - - Diğerleri:    
0602.90.47.00.00  - - - - - - - - Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar Adet 25
0602.90.48.00.00  - - - - - - - - Diğerleri  Adet 25
0602.90.50.00.00  - - - - Diğer açık hava bitkileri - 5
   - - - Oda bitkileri:    
   - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)    
0602.90.70.00.11  - - - - - Çelikler Adet 5
0602.90.70.00.12  - - - - -  Fidanlar Adet 5
   - - - - Diğerleri:    
0602.90.91.00.00  - - - - - Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) Adet 25
0602.90.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 25
       
06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme    
  çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış,     
  ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):     
   - Taze:    
0603.11.00.00.00  - - Güller Adet 52
0603.12.00.00.00  - - Karanfiller Adet 52
0603.13.00.00.00  - - Orkideler Adet 52
0603.14.00.00.00  - - Krizantemler Adet 52
0603.15.00.00.00  - - Zambaklar (Lilium spp.) Adet 52
0603.19  - - Diğerleri:    
0603.19.10.00.00  - - - Glayöller Adet 52
0603.19.20.00.00  - - - Düğün çiçeği Adet 52
0603.19.70.00.00  - - - Diğerleri Adet 52
0603.90.00.00.00  - Diğerleri - 52
       
06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten    
  bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları    
  (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler    
  (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş    
  veya başka şekilde hazırlanmış):     
0604.20  - Taze:    
   - - Yosunlar ve likenler:    
0604.20.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 52
0604.20.20.00.00  - - Noel ağaçları      Adet 52
0604.20.40.00.00  - - İğne yapraklı ağaçların dalları   - 52
   - - Diğerleri:    
0604.20.90.00.11  - - - Şimşir dalı - 52
0604.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 52
0604.90  - Diğerleri:    
   - - Yosunlar ve likenler:    
0604.90.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 52
   - - Diğerleri:    
0604.90.91.00.00  - - - Sadece kurutulmuş - 52
0604.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 52

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575917 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16575917 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?