E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999435 Ziyaretçi

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakİarı

www.orgTR.org
Yürürlük: 01.01.2012
ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün
başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün  vermiş veya çiçeklen-
miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):
0601.10 - Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar,
sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):
0601.10.10.00.00 - - Sümbül soğanları Adet 25
0601.10.20.00.00 - - Nergis soğanları Adet 25
0601.10.30.00.00 - - Lale soğanları Adet 25
0601.10.40.00.00 - - Glayöl soğanları Adet 25
- - Diğerleri :
0601.10.90.10.00 - - - Diğer çiçek soğanları - 25
0601.10.90.90.00 - - - Diğerleri - 25
0601.20 - Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sür-
gün başları ve rizomlar (sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş);hindi-
ba bitkisi ve kökleri:
- - Hindiba bitkisi ve kökleri
0601.20.10.00.11 - - - Hindiba bitkisi - 25
0601.20.10.00.12 - - - Hindiba  kökleri - 25
- - Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları
0601.20.30.00.11 - - - Orkide soğanları - 25
0601.20.30.00.12 - - - Sümbül soğanları - 25
0601.20.30.00.13 - - - Nergis soğanları - 25
0601.20.30.00.14 - - - Lale soğanları - 25
- - Diğerleri :
- - - Diğer çiçek soğanları
0601.20.90.10.11 - - - - Glayöller - 25
0601.20.90.10.19 - - - - Diğerleri - 25
0601.20.90.90.00 - - - Diğerleri - 25
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar;
mantar miselleri:
0602.10 - Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:
0602.10.10.00.00 - - Asma çelikleri, daldırmalar - 5
0602.10.90.00.00 - - Diğerleri - 5
0602.20 - Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar
(aşılı veya aşısız) :
0602.20.10.00.00 - - Asma (aşılı veya köklendirilmiş) - 5
- - Diğerleri
0602.20.90.00.11 - - - Kestane - 5
0602.20.90.00.12 - - - Fıstık çamı - 5
0602.20.90.00.19 - - - Diğerleri - 5
0602.30.00.00.00 - Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) - 25
0602.40.00.00.00 - Güller (aşılı veya aşısız) Adet 5
0602.90 - Diğerleri:
0602.90.10.00.00 - - Mantar miselleri - 25
0602.90.20.00.00 - - Ananas fidanı - 5
0602.90.30.00.00 - - Sebze ve çilek fideleri - 25
- - Diğerleri:
- - - Açık hava bitkileri:
- - - - Ağaç ve çalılar:
- - - - - Orman ağaçları
- - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.41.00.11 - - - - - - - Çelikler - 5
0602.90.41.00.12 - - - - - - - Fidanlar - 5
0602.90.41.00.29 - - - - - - Diğerleri - 5
- - - - - Diğerleri:
- - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.45.00.11 - - - - - - - Çelikler - 5
0602.90.45.00.12 - - - - - - -  Fidanlar - 5
0602.90.49.00.00 - - - - - - Diğerleri - 25
0602.90.50.00.00 - - - - Diğer açık hava bitkileri - 5
- - - Oda bitkileri:
- - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)
0602.90.70.00.11 - - - - - Çelikler - 5
0602.90.70.00.12 - - - - -  Fidanlar - 5
- - - - Diğerleri:
0602.90.91.00.00 - - - - - Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) - 25
0602.90.99.00.00 - - - - - Diğerleri - 25
06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme
çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış,
ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):
- Taze:
0603.11.00.00.00 - - Güller Adet 52
0603.12.00.00.00 - - Karanfiller Adet 52
0603.13.00.00.00 - - Orkideler Adet 52
0603.14.00.00.00 - - Krizantemler Adet 52
0603.15.00.00.00 - - Zambaklar (Lilium spp.) Adet 52
0603.19 - - Diğerleri:
0603.19.10.00.00 - - - Glayöller Adet 52
0603.19.80.00.00 - - - Diğerleri - 52
0603.90.00.00.00 - Diğerleri - 52
06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten
bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları
(çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler
(taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş
veya başka şekilde hazırlanmış):
0604.20 - Taze:
- - Yosunlar ve likenler:
0604.20.11.00.00 - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.20.19.00.00 - - - Diğerleri - 52
0604.20.20.00.00 - - Noel ağaçları Adet 52
0604.20.40.00.00 - - İğne yapraklı ağaçların dalları - 52
- - Diğerleri:
0604.20.90.00.11 - - - Şimşir dalı - 52
0604.20.90.00.19 - - - Diğerleri - 52
0604.90 - Diğerleri:
- - Yosunlar ve likenler:
0604.90.11.00.00 - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.90.19.00.00 - - - Diğerleri - 52
- - Diğerleri:
0604.90.91.00.00 - - - Sadece kurutulmuş - 52
0604.90.99.00.00 - - - Diğerleri - 52