"CE İşareti" Elleçleme işlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 40216608/131.04

Konu : Elleçleme

 

19.01.2015/5317462

DAĞITIM


Ekonomi Bakanlığından alınan 30.10.2014 tarihli, 71490 sayılı yazıda özetle, elleçleme işlemleri sırasında eşyaya CE işareti, marka, model gibi temel bilgilerin iliştirildiği hususunda şüphe hasıl olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin sınır önlemleri, Gümrük Kanunu'nun 57 nci ve Gümrük Yönetmeliği'nin  100 ila 111 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin elleçleme işlemlerinde marka bilgisinin eşya üzerine iliştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, elleçleme faaliyeti kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine hak sahibinin aynı tip eşya için geçerli tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin iliştirilmesinden şüphe duyulması halinde, Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesine istinaden gümrük idareleri tarafından mezkur eşyaya ilişkin gümrük işlemlerinin resen veya hak sahibinin başvusuru üzerine durdurulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren "CE İşareti"nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, "CE İşareti"nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme işlemleri kapsamında ambalajı da dahil olmak üzere eşya üzerine iliştirilmemesi yönünde müteyakkız olunması hususunda gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586640 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586640 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?