Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/32)

Ekonomi Bakanlığından: 11.09.2013-28762 Resmi Gazete

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/32)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)’nin Ek-2/B’sinde yer alan İthali Yasak Diğer Atıklar listesindeki “2620.99.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)” ve “2620.99.95.00.00 Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

MADDE İSMİ

2620.99.10.00.00

Başlıca muhtevası nikel olanlar

2620.99.95.00.00

Başlıca muhtevası diğer metal ve metal bileşikleri olan küller ve kalıntılar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olanlar hariç)

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2012

28513 (2. Mükerrer)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278543 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278543 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?