Ceza indirimi (Gümrük Kanunu 234/3) -(Hizmete Özel)

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 24/02/2012 tarihli, 5454 sayılı  ve 27/02/2012 tarihli, 5598 sayılı yazıları

HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-04.00-663.05.349

Konu : Ceza İndirimi

GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere Gümrük Kanunu'nun 234 üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında 234 üncü madde kapsamında belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu aykırılıklar için uygulanacak cezaların yüzde onbeş nispetinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak Bakanlığımıza intikal eden denetim raporlarından gümrük idarelerince, sonradan kontrol denetimi sonucu ortaya çıkarılan aykırılıklara rağmen bazı firmalar için hesaplanan ceza miktarlarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu 234/3 üncü maddesinde belirtilen oranda indirime gidilerek yanlış işlem tesis ettiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu beyanda bulunan firmaların yıl içerisinde denetlenip denetlenmedikleri hususu açıklığa kavuşturulmadan bu yönde işlem tesis edilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a

Daire Başkan V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Bsmd.'ne

------------------------------------------------------------------------

HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.21.0.GGM.0.00.04.00-804.03.48

Konu   : Ceza indirimi

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: 13.10.2011 tarihli, 6367 sayılı yazımız,

İlgide kayıtlı yazımızda Bakanlığımıza intikal eden denetim raporlarından gümrük idarelerince, sonradan kontrol denetimi sonucu ortaya çıkarılan aykırılıklara rağmen bazı firmalar için hesaplanan ceza miktarlarında 4458 sayılı Gümrük Kanunu 234/3 üncü maddesinde belirtilen oranda indirime gidilerek yanlış işlem tesis ettiği anlaşıldığından bahisle söz konusu beyanda bulunan firmaların yıl içerisinde denetlenip denetlenmedikleri hususu açıklığa kavuşturulmadan bu yönde işlem tesis edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Ancak konuyla ilgili olarak Bölge Müdürlüklerinden intikal eden yazılarda konuyla ilgili uygulamada zorluklarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, yükümlülerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu 234/3 üncü maddesinde belirtilen oranda indirim için başvuru dilekçelerinde;

-Beyan edilen gelir eksikliğinin yapılan bir denetime ilişkin olmadığı,

-Beyanın aksine işlem yapıldığının tespiti halinde yararlanılan indirim tutarlarını mevzuat çerçevesinde ödeyecekleri,

Hususunda beyanlarının alınarak dilekçelerin işleme konulması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM

Tüm gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine

__________________________________________________________________________________________

Hükümet Meydanı No:10 06100 Ulus/ANKARA                            Ayrıntılı bilgi için irtibat: KIYMET DAİRESİ

Telefon (0312) 306 88 90 Faks (0312) 306 89 95

Elektronik Ağ: www.gumruk.gov.tr

HİZMETE ÖZEL

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909585 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909585 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?