Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2006/10850 Ve 2006/10851 Sayılı Kararlara İlişkin Karar (21.03.2007 - 26469) (Porselen Karo - PVC)

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2006/10850 Ve 2006/10851 Sayılı Kararlara İlişkin Karar (21.03.2007 - 26469) (Porselen Karo - PVC)  

 

          Karar Sayısı : 2007/11823

          Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 7/8/2006 tarihli ve 2006/10850 sayılı, 7/8/2006 tarihli ve 2006/10851 sayılı kararnamelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 28/2/2007 tarihli ve 7973 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu"nca 5/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                       Ahmet Necdet SEZER

                        CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

        Başbakan

A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN    B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

A. BABACAN      M.AYDIN             N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN

Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL       A.AKSU             K. UNAKITAN

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı

H. ÇELİK F. N. ÖZAK      R.AKDAĞ  B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı        Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER                    M. BAŞESGİOĞLU                  A. COŞKUN

Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı

   M.H.GÜLER A. KOÇ          O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

 

5/3/2007 TARİHLİ VE 2007/11823 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

            Teminat iadesi

          MADDE 1 - Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 7/8/2006 tarihli ve 2006/10850 sayılı, 7/8/2006 tarihli ve 2006/10851 sayılı kararnamelerin eki kararlar uyarınca,Gümrük İdarelerince geçici korunma önlemi olarak teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE 2 – Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 7/8/2006 tarihli ve 2006/10850 sayılı, 7/8/2006 tarihli ve 2006/10851 sayılı kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

          Yürürlük

          MADDE 3 – (1) Bu Karar 2/3/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290548 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290548 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?