E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15360142 Ziyaretçi

Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

12.10.2011-28082 Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

ÇİN TAYVANI MENŞELİ PORSELENDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI İTHALATINDA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖZETİM VE KORUNMA 99/3 SAYILI TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 - 22/9/1999 tarihli ve 23824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür