E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15326656 Ziyaretçi

CLP (Classification Labelling Packaging)Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması)

CLP (Classification Labelling Packaging)Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tüzük kapsamında, AB üyesi ülkelerde kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, bu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü bulunmaktadır. CLP Tüzüğü kapsamında, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelere ihracat yapan firmaların söz konusu CLP Tüzüğü’nün öngördüğü şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Yeni sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama düzenleme

Sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımları, yürürlüğe 20 Ocak 2009 tarihinde girilen bu yüzden CLP Tüzüğü (EC) No 1272/2008 denilen paket üzerinde yeni AB düzenleme.

CLP Yönetmeliği Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2008 yılı Aralık ayında bir işbirliği sonra kabul edilmiştir-yaklaşık 18 aylık karar süreci. CLP amacı ve çevre gibi maddeler, karışımlar ve bazı makalelerin serbest dolaşımı, insan sağlığının korunması yüksek düzeyde sağlamaktır. CLP Yönetmelik:

  • , terminoloji, değerlendirme ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistem Sınıflandırma ve Etiketleme Chemicals (BM GHS) of kriterleri geçerlidir
  • AB'nin mevcut sistem Direktifleri 67/548/EEC ve 1999/45/EC tarafından temsil mümkün olduğunca yakın, kapsamı tutar
  • tehlikeli mal taşımacılığına ilişkin mevzuata, tutarlılık sağlar
  • , mevcut Ek I Direktifi 67/548/EEC ile, uyumlaştırılmış sınıflandırma liste ve maddelerin etiketleme içerir
  • , sınıflandırma ve Yönetmeliğin (EC) No 1907/2006 (REACH Tüzüğü) için etiketleme envanter hükümler içermektedir
  • Bu dönemde şirketler yeni düzenleme katiyen hizaya gelmek gerekir bir geçiş dönemi tanımlar, aşağıda, bkz:
  • , REACH ve diğer Topluluk mevzuatının kapsamı değişen kaçınmak için tehlikeli "kavramını" korur.

Önceki yasa gibi, CLP Yönetmeliği işletmeler için öncelikle kendi kendine sınıflandırma sistemi olarak tasarlanmıştır. O sonra giriş için son tarih kuvvet öngörmektedir

  • CLP kurallara göre madde sınıflandırma () 30 Kasım 2010, ve için
  • CLP kurallara göre karışım sınıflandırma () 31 Mayıs 2015 olduğunu.

Tarihleri kadar, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ve Tehlikeli Müstahzarlar Direktifi (1999/45/EC) hala geçerli olacaktır; onlar sadece kaldırılması öngörülen 1 Haziran 2015.

Daha fazla bilgi: