CLP TÜZÜĞÜ MALİYET DEĞERLENDİRMESİ

CLP (SINIFLANDIRMA ETİKETLEME VE AMBALAJLAMA TÜZÜĞÜ) MALİYET DEĞERLENDİRMESİ
 
      1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması)   20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren , kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların , söz konusu madde ve karışımları CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.
 
      CLP Tüzüğü kademeli olarak Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive - DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive - DPD) (1999/45/EC) direktiflerinin yerine geçecektir.
Sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin temel özellikler DSD/DPD ile CLP’de benzer olmakla birlikte, terminolojisi, sınıflandırma kriterleri, etiketleme öğeleri ve (EC) No 1907/2006 (REACH) Tüzüğü’nden devralınan prosedürden ötürü farklı bazı yükümlülükler getirmiştir.
 
     Avrupa Komisyonu’nun yaptığı, CLP Tüzüğü yükümlülüklerinin firmalara getireceği maliyet analizi incelendiğinde;
Ø       CLP Tüzüğü geçiş aşamasında bir kerelik yapılacak, tekrarlanmayacak masraflar
Ø       CLP Tüzüğü tekrar edecek masraflar olmak üzere iki kısımda ele alındığı görülmüştür.
 
    
 CLP Tüzüğü’ne Geçiş Aşamasında Bir Kerelik Yapılacak, Tekrarlanmayacak Giderler:
 
 
1- Sabit Giderler:
CLP Tüzüğü uygulamaları kapsamında bu konuda yetkin personel istihdamı ya da mevcut personelin bu konuda eğitilmesinin sağlanması sabit giderlerin arasındadır. Ayrıca CLP Tüzüğü uygulamalarında kullanılacak yeni IT modülünün yatırım maliyeti de yürürlüğe giren yeni Tüzüğün getireceği sabit maliyetler arasındadır.
 
 
2-İdari Giderler:
Maddelerin ve karışımların CLP Tüzüğü’nün getirdiği yeni tehlike sınıflarına göre yeniden gözden geçirilmesi, yeni sınıflandırmalarının yapılması, yeni etiketlerin oluşturulması, eski etiketlerin imha edilmesi ve bu bilgilerin tedarikçi zinciri boyunca iletişimini sağlayacak olan “Güvenlik Bilgi Formları”na eklenmesi ise CLP Tüzüğü’nün idari giderleri arasında gösterilmiştir.
 
 
3- Kişisel Sınıflandırma Giderleri :
Kişisel Sınıflandırma, üreticilerin  madde ya da karışımın özel tehlike sınıflandırması ve etiketlemesi için yürüttüğü çalışmadır. Bu tür maddelerin, harmonize tehlike sınıflandırması yoktur. Ürünün içeriğindeki maddelere ait belirli bilgilerin olmadığı ve aynı ürünü üreten diğer tedarikçilerle koordinasyonun sağlanamadığı durumlarda yapılacak bu çalışmalar CLP Tüzüğü’nün kişisel sınıflandırma giderleri arasında verilmiştir.
 
 4- Geçiş Periyodu Sırasındaki İkili Sistemin Yürütülme Giderleri: 
CLP Tüzüğü’ne geçiş periyotlarında REACH Tüzüğü’nün de iletişim gerekliliklerinin en temel aracı olan Güvenlik Bilgi Formları’ndaki sınıflandırma ve etiketleme bilgileri’nin, 1 Haziran 2015 tarihine kadar hem mevcut Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive - DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive - DPD) (1999/45/EC) direktiflerinin hem de  CLP Tüzüğü kapsamında belirlenmiş usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanması zorunluluğu getirecektir. Dolayısıyla bu ikili sistemin yürütülmesi de maliyet değerlendirmeleri arasında görülmelidir.
5-CLP Tüzüğü’nü Mevzuatlaştırmamış Ülkeler İçin Ek Giderler:
CLP Tüzüğü’nü yerel mevzuat sistemine uyumlaştırmamış ülkelerde, firmalar için yurtiçi dolaşımlarında kendi yerel mevzuatına uygun olarak hazırlanmış etiket ve güvenlik bilgi formu, yurtdışı(AB için) için CLP Tüzüğü’ne uygun olarak hazırlanmış etiket ve güvenlik bilgi formu kullanma zorunluluğu getirecektir. Bu da CLP Tüzüğü’nü mevzuatlaştırmamış ülkeler için ele alınması gereken bir diğer maliyet unsurudur.
 
CLP Tüzüğü Tekrarlanacak Giderler:
 
CLP Tüzüğü uygulama aşamalarında tekrarlanacak masraflar aşağıdaki şekilde maddelenmiştir. Bunlar;
 
Ø       CLP Tüzüğü için oluşturulmuş IT sisteminin bakım masrafları
 
Ø       Sorumlu personelin gelişmeler doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin masrafları
 
Ø       Yeni bilgilerin çıkması doğrultusunda mevcut sınıflandırmanın, yeni etiketlerin ve SDS’lerin güncelleştirilmesi
 
 
 
CLP Tüzüğü maliyet araştırmaları ile ilgili İngiliz Yardım Masası’nın yukarıda bahsedilen maliyet kalemleri ile oluşturdukları maliyet değerlendirme analiz tablosu aşağıda verilmiştir.
 
 
HSE (Health and Safety Executive) Maliyet Değerlendirme Analiz Tablosu:
 
Maliyetler
Öngörülen En Düşük Rakam
Öngörülen En Yüksek           Rakam
Madde Etiketlerinin Yenilenmesi
 
450,7 £
3000 £
Karışım Etiketlerinin Yenilenmesi
 
1125 £
7500 £
Pestisit Etiketlerinin Yenilenmesi
150 £
300 £
Maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının Güncellenmesi
420 £
1920 £
Karışımların Güvenlik Bilgi Formlarının Güncellenmesi
1050 £
4800 £
İngiltere Yerel Mevzuatı olan COMAH                   ( Control of Major Accident Hazards) düşük yönetici sınıf maliyeti
0 £
5508 £
İngiltere Yerel Mevzuatı olan COMAH                   ( Control of Major Accident Hazards) yüksek yönetici sınıf maliyeti
0 £
3924 £
Yerel Otorite Maliyetleri
0 £
660 £
TOPLAM
3195,7 £
27612 £
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910476 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910476 Ziyaretçi