d

2015 YILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGELERİ
2014 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2013 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2012 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... 2011 Yılı Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN...
2010 Yılı ve 2010 öncesi Gümrük Genelgeleri için TIKLAYIN... Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri için TIKLAYIN...

Genelge No:
Genelgenin Konusu
2015/1 ---Antrepo Teminat Sistemi (Genelge 2015/1)
2015/2 ---Mülkiyetin kamuya geçirilmesi (Genelge 2015/2) ( Genelge 2013/38 de değişiklik)
2015/3 ---A.TR ve Menşe Belgelerinin Satış Bedelleri (Genelge 2015/3)
2015/4 ----Karaya çıkış kartı ile gümrüksüz satış mağazalarından alışveriş (Genelge 2015/4)
2015/5 ----Akaryakıt Ürünlerinde GTİP tespiti (Genelge 2015/5)
2015/6 ---2012/21 sayılı genelgenin Yürürlükten kaldırılması hk. (Genelge 2015/6)
2015/7 ---İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (Genelge 2015/7)
2015/8 ---Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)
2015/9 ---2012/2 sayılı Genelgeye İlave Genelge (Genelge 2015/9)
2015/10 ----Diplomatik Muafiyetler (Genelge 2015/10)
2015/11 ---TRT bandrolleri (Genelge 2015/11)
2015/12 ---Finansal kiralama kapsamı ithalat (Genelge 2015/12)
2015/13 ----TRT Bandrollerinin KDV Matrahına naıl dahil edileceği hk. (Genelge 2015/13)
2015/14 ---Antrepolardaki İşlemler ile Gözetim ve Denetim Faaliyetleri (Genelge 2015/14)
2015/15 ---Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk. (Genelge 2015/15)
2015/16
2015/17 ---Doğrudan satış ve gümrük kıymeti (Genelge 2015/17)
2015/18 ---Sınıflandırma (27.07-38.24) (Genelge 2015/18)
2015/19 ---Teminat Durum Sorgulama Sistemi (Genelge 2015/19)
2015/20
TARİH Yazının Konusu
01.01.2015 ---Antrepolarda Teminat İşlemleri (Gümrükler Gn.Md)
01.01.2015 ---Antrepoya Konan Eşya (Gümrükler Gn. Müdürlüğü)
05.01.2015 ---Telafi Edici Vergi (A.TR,EUR.1) (Gümrükler Gn.Md.)
06.01.2015 ---Dahilde işleme rejimi ayniyat tespit işlemleri (Gümrükler Gn.Md.)
09.01.2015 ---YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri (Gümrükler G.Müd.)
13.01.2015 ---Antrepoda Memur Görevlendirme
20.01.2015 ---"CE İşareti" Elleçleme işlemleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
23.01.2015 ---West Java Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından Düzenlenen Form A Menşe Belgeleri
26.01.2015 ---Oyuncak Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
29.01.2015 ----Konteyner Numaraları (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
02.02.2015 ---Yabancı Firma Vekaletnameleri (Gümrükler Genel Müd.)
17.02.2015 ---Tek Pencere Sistemi (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.2015/6)
03.03.2015 ---Tek Pencere Sistemi-ÇSGB (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2015/08)
16.03.2015 ----OKSB Başvurusunda Elektronik Ortamda Alınan Belgeler (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.
06.04.2015 ----Antrepo Beyannamesinde Damga Vergisinin ödenmemesi durumunda 
13.05.2015 ---Beyanname İptali Halinde Geri Verme Başvurularının değerlendirilmesi
15.05.2015 ---Transit ve Antrepo Beyannamelerinde Nihai Kullanım
23.05.2015 ---Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Menşe Şahadetnamesi İbrazı
08.06.2015 ---Teminat Oranlarında Düzenleme (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
09.06.2015 ---Tütün ve Alkol Ürünlerinde Muafiyet Uygulaması
09.06.2015 ---İnceleme Raporu-Mahrece İade İşlemleri (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)
15.06.2015 ---İhracat Satır Kodu Düzeltme (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.06.2015 ---Kısmi Muafiyette Faiz Uygulaması (Gümrükler Genel Md.)
23.06.2013 ---2015/8 sayılı Genelgenin uygulanması hakkında (Gümrükler Genel Md.)
03.07.2015 --Credit Note ve Gümrük Kıymeti (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
07.07.2015 --Serbest Bölgeler/Gümrük Antrepolarından Yapılan Taşımalar (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
09.07.2015 --TRT Bandrolleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
20.07.2015 --Kullanılmış Eşya İthalatı (Gümrükler Gn.Md.-Ekonomi B.)
27.07.2015 --Laboratuvar Tahlilleri (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
01.08.2015 --30.06.2015 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik hk.
03.08.2015 --2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. Maddesinin uygulanması
10.08.2015 --Dahilde işleme Rejiminde Gümrük Kanunu 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898157 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898157 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?